DOSEDANJI
ZMAGOVALCI
EVROVIZIJE

Anketa:
Kako se bodo uvrstile Sestre na Evrosongu v soboto, 25. maja?

(glasovanje poteka na strani RTV Slovenija)


POMEMBNI DOGODKI:

20. 5. ob 7.30, odhod z Brnika, prek Dunaja v Talin.
20. 5., sprejem pri �upanu mesta Talin.
21. 5., priprave Sester na evrovizijskem odru.
21. 5., prva uradna vaja slovenskih predstavnikov.
21. 5., tiskovna konferenca Slovenije.
21. 5. zve�er, nastop Sester v enem izmed uradnih hotelov.
22. 5., slovenski ve�er v uradnem hotelu Evrosonga 2002.
23. 5., 2. uradna vaja slovenskih predstavnikov.
23. 5., tiskovna konferenca Slovenije.
23. 5. ob 20.00
na 2. prog. TV Slovenija, drugi del predstavitve videospotov skladb za Evrosong 2002.
Oddajo bo povezoval Miha �alehar.
25. 5. ob 20.00,
video- klepetalnica z Nu�o Derenda - o Evrosongu in �e �em�
25. 5. ob 20.00, predevrovizijska
oddaja na TV Slovenija.
25. 5. ob 21.00,
IZBOR ZA POPEVKO
EVROVIZIJE - prenos.
25. 5. ob 24.00, tiskovna konferenca zmagovalne dr�ave.
26. 5. ob 20.05, prihod slovenskih predstavnikov na Brnik.

 

25. 5.: EVROSONG V �ARI��U ZANIMANJA


Po pri�akovanju organizatorjev spremlja leto�nji Eurosong okrog 160 milijonov ljudi od Moskve do Madrida, pa tudi na Japonskem, v Avstraliji in v ZDA.

Leto�nji gostitelj Estonija je za to prilo�nost odprl vrata nove dvorane Saku Suurhall 24 predstavnikom, ki se bodo posku�ali dokopati do evrovizijske lovorike, in okrog 6000 obiskovalcem. Dvorana je najnovej�i in najve�ji objekt, kar jih premore Baltik.

ve� >>


25. 5.: SAMO �E NEKAJ UR DO EVROVIZIJE IN VOLITVE ZA KOORDINATORJA OGAE


�e nekaj ur nas lo�i do 47. izbora za popevko Evrovizije. Na vsakem koraku, v vsaki dvorani je �utiti napetost, zanimanje in tudi vpra�anje, kdo bo zmagovalec. Stavnice so razli�ne in niti ena ni enaka drugi, tako da je te�ko karkoli napovedati.

Sestre - Marlena, Daphne in Emperatrizz so izredno dobro pripravljene, spro��ene in dobre volje in nekaj minut pred 14 uro so mi sporo�ile, da bodo na finalni prireditvi dobesedno "razturale".

ve� >>


25. 5.: DREVI FINALE EVROSONGA; SE LAHKO SESTRE ZAVIHTIJO NA SAM VRH?


Slovenski predstavnik za evrovizijsko popevko, travestitski trio Sestre, se bo drevi v estonski prestolnici Talin s pesmijo Samo ljubezen na 47. izboru Evrosong 2002 potegoval za uvrstitev med najbolj�e.

Besedilo za pesem je napisala Barbara Pe�ut, glasbo pa Robert Pe�ut-Magnifico. V Talinu bo nastopilo 24 izvajalcev, Sestre pa bodo zapele kot dvaindvajsete.

ve� >>


24. 5: PRVA GENERALKA USPE�NA ZA SESTRE

Evrovizijski vrhunec se po�asi pribli�uje vreli��u. V sredi��u Saku Suurhall je �utiti napetost, saj gre tokrat zares.

Vaje in prva generalka so �e kon�ane. 2. generalka, ki se pri�ne ob 21. uri, pa bo �e identi�na jutri�njemu 47. izboru evrovizijske popevke.

Kot smo lahko opazili na prvi generalki, nas bosta Benton in Padar �e enkrat popeljala skozi pesem, ki jima je lani prinesla zmago, zatem pa nas bosta voditelja Annely Peebo in Marko Matvere vodila skozi finalni ve�er.

. ve� >>


24. 5.: EVROVIZIJSKI VRHUNEC VSE BLI�JE

Evrovizijski vrhunec se po�asi pribli�uje vreli��u. V sredi��u Saku Suurhall je �utiti napetost, saj gre tokrat zares.

Vaje so kon�ane. Pri�akujemo lahko le �e zadnje napotke, zadnje spremembe, ki se lahko upo�tevajo na 1. generalki, ki je na sporedu ob 15. uri.

2. generalka, ki se pri�ne ob 21. uri, pa bo �e identi�na jutri�njemu 47. izboru evrovizijske popevke. ve� >>


23. 5.: �ELJE UPO�TEVANE, A NE V CELOTI, ODLO�ITEV SESTER BO ZNANA JUTRI


Ob 17.20 se je kon�ala 2. vaja Slovenije ter Sester in izra�ene �elje po dodatni svetlobi �e vedno niso bile v celoti upo�tevane, prav tako je "kadriranje" �e vedno tak�no, da njihov nastop in mimika ne prideta do izraza.

Jutri je �e zadnji dan, ko se lahko kar koli popravi, uredi, izbolj�a, kasneje pa �al ne. Kaj to v tem trenutku pomeni za Sestre, je nemogo�e napovedati!
Danes in jutri zjutraj sledijo ogledi posnetkov in potem odlo�itev. Prepri�ljiva bi bila le ena stvar: nastop Sester, ki bi bil tako glasovno kot sporo�ilno popolnoma brezhiben. ve� >>


23. 5.: EVROVIZIJSKE ZANIMIVOSTI

Tako kot so lepe novice, je lepo tudi vreme, saj dnevne temperature dosegajo tudi do 22 stopinj C.

Naj vam povem, da je izredno zanimiva tudi no�, ki se pri�ne komaj ob 23. uri in dejansko ni tako temna, kot je pri nas, temve� je skoraj celo no� mrak, dan pa nastopi �e ob 4. uri zjutraj. Estonci pravijo, da so poletni dnevi izredno dolgi, tako kot so dalj�e tudi zimske no�i. Zna�ilne so tudi nizke temperature, ki so za lanski bo�i� dosegle 24 stopinj Celzija. Nekateri se zelo pozno odpravimo spat, ponavadi takrat, ko je �e skoraj popolnoma svetlo in se sku�amo na to navaditi. ve� >>


23. 5.: IZJAVA SESTER PRETRESA TALIN. BODO NJIHOVE �ELJE UPO�TEVANE?

Ekskluzivna fotografija na�ih SESTER, z evrovizijskega odra.

Welcome Europe, Welcome Sestre! Toso besede, ki so najve�krat izre�ene na sprejemih, kjer so pojavijo na�a dekleta, ki so �e vedno v sredi��u dogajanja. In tudi v�eraj�nja novica dneva je bila izjava Sester: �e na velikem evrovizijskem odru z lu�mi ne bomo osvetljene tako, kot pri�akujemo, ne bomo �le na oder!

Res je, na�e Sestre si popolnoma upravi�eno �elijo, naj na odru do izraza pridejo njihove obleke, ki jih je posebej za ta ve�er in zanje pripravil znani modni kreator Swarovski, ter njihova koreografija.

ve� >>


23. 5.: SESTRE NA PRVI VAJI

Ekskluzivna fotografija na�ih SESTER, z evrovizijskega odra. ve� >>


22. 5.: SESTRE V�ERAJ NA NEM�KEM, DANES NA SLOVENSKEM VELEPOSLANI�TVU

Sreda je in smo na sredi najve�jega dogajanja. Vse dr�ave so �e preizkusile veliki oder "Grand Prix Eurovision", danes pa se za�enja �e zadnji, drugi krog vaj.
ve� >>


21. 5.: NASTOP, TISKOVNA KONFERENCA SESTER

Kot smo obljubili, vam sporo�amo najzanimivej�e in najbolj vro�e informacije od �e bolj vro�ih Sester.
ve� >>


21. 5.: NA�E SESTRE DRUGI DAN V TALINU

Drugi dan na�ega obiska v Talinu je bil namenjen ogledu starega mestnega jedra in po�itku po sino�njem uradnem sprejemu �upana mesta Talin. ve� >>


20. 5.: SESTRE PRISPELE V TALIN

Razigrane in dobro razpolo�ene Sestre so �e v Talinu, na prizori��u leto�njega Evrosonga, poro�a na� posebni dopisnik Ale� Matko. ve� >>


17. 5.: SESTRE PRED ODHODOM V TALIN NA TISKOVNI KONFERENCI

Kot poro�a Ale� Matko z dru�tva OGAE Slovenija, se je zadnje veliko dejanje pred odhodom Sester na leto�nji izbor za evrovizijsko popevko zgodilo v �etrtek, 16. 5., v Arboretumu Golf v Vol�jem potoku. ve� >>


NAPOVED PRED EVROSONGOM 2002

�e ena evrovizijska popevka je pred nami, po vrsti �e 47. Nepri�akovano se bo letos odvijala v Estoniji, v Talinu.

Nepri�akovano zato, ker lani pri zmagovalcu ni obveljala znana formula da� dam - seveda govorim o glasovanju in stavnicah. Estonska pesem Everybody je na stavnicah kotirala nekje na sredini, nih�e je ni koval med zmagovalce, favorite, a na koncu se je razpletlo popolnoma druga�e. Zmagala je majhna dr�ava. ve� >>


SESTRE

Glasbeno travestitska skupina je na slovenski medijski sceni dejavna �e dobri dve leti. �lanice tria so: Daphne (SRE�KO BLAS), 28-letna �tudentka agronomije, ki se plesno udejstvuje v Plesnem teatru Ljubljana; Emperatrizz (DAMJAN LEVEC) je 22-letna maskerka in viza�istka, ki se lahko pohvali s �astnim naslovom druge spremljevalke evropskega tekmovanja za miss travestitov 1997, Marlenna (TOMA� MIHELI�) pa je 22-letna absolventka �tudija delovne terapije na Visoki �oli za zdravstvo, ki se vokalno izobra�uje pri Diegu Barriosu Rossu. ve� >>