NOVICE

Oglejte si tudi posebno spletno stran Evrosong 2002 z najbolj sve�imi informacijami.

20. maj 2002

SESTRE V TALINU

Marlenna, Daphne, Emperatrizz ter slovenska ekipa so �e na poti v Talin.
V tednu pred sklepnim ve�erom Eurovision Song Contesta 2002 (25. maja ob 21.00) bodo Sestre opravile �tevilne predstavitvene obveznosti, imele nekaj nastopov in �tevilne intervjuje.
In 25. maja bomo vsi dr�ali pesti. Sre�no, Sestre!

SESTRE

Glasbeno travestitska skupina je na slovenski medijski sceni dejavna �e dobri dve leti. �lanice tria so: Daphne, 28-letna �tudentka agronomije, ki se plesno udejstvuje v Plesnem teatru Ljubljana; Emperatrizz je 22-letna maskerka in viza�istka, ki se lahko pohvali s �astnim naslovom druge spremljevalke evropskega tekmovanja za miss travestitov 1997, Marlenna pa je 22-letna absolventka �tudija delovne terapije na Visoki �oli za zdravstvo, ki se vokalno izobra�uje pri Diegu Barriosu Rossu.
V tej zasedbi so za�ele pod imenom "�trumpant'l sisters" in uspe�no sodelovale na festivalih in televizijskih nastopih. Leta 2002 so se prijavile na Emo 2002. Z dru�ino Pe�ut so ustvarile pesem Samo ljubezen, zasnovale celoten koncept udele�be in tako spremenile ime skupine, ki sedaj iz�areva toploto, ljubezen in seveda komi�nost. Na Emi sta jim celotno vizualno podobo pomagala pripraviti Uro� Belanti� (Studio October) in Meta Podkraj�ek.
Na Eurovision Song Contestu 2002 tako zastopajo SLOVEnijo, de�elo glasbe in dobrih ljudi - edino de�elo, ki ima v svojem imenu ljubezen (LOVE).


29. april 2002

Videospot Samo ljubezen bo premierno prikazan v Videospotnicah, 1. maja, ob 19.30 na 2. programu TV Slovenija. Re�iser je Sa�a Hes.


Predstavitev videospotov vseh skladb za Evrosong 2002 bo - tako kot obi�ajno - potekala v dveh oddajah. Prva bo na sporedu 16., druga pa 23. maja ob 20.00 na 2. programu TV Slovenija, Oddaji bo povezoval Miha �alehar.

Nu�a Derenda
Foto: Marcandrea

TV Slovenija pripravlja �e eno oddajo posve�eno Eurovision Song Contestu. Tik pred neposrednim prenosom 25. maja nas bo Nu�a Derenda popeljala do Talina, skozi pregled slovenskih predstavnikov na dozdaj�njih Evrosongih.
Nu�a Derenda pa bo v Talin javila tudi to�ke slovenskega glasovanja na sami prireditvi. Sistem glasovanja v Sloveniji bo: 50% telefonsko glasovanje, 50% �irija.15. marec 2002

Skupina Sestre (Marlenna, Daphne in Emperatrizz) bo na Eurovision Song Contestu 2002 pela v sloven��ini. Kot spremljevalni vokalisti jih bodo spremljali - tako kot na Emi 2002 - Jadranka Juras, An�e Langus in Mate Brodar.

Klikni za pove�avo
Z leve proti desni:
An�e Langus, Daphne, Jadranka Juras, Marlenna, Mate Brodar, Emperatrizz
Foto: Fulvio Grisoni

SAMO LJUBEZEN
(Robert Pe�ut/ Barbara Pe�ut/ Aleksander Pe�ut)

Srce veliko kakor svet
Nasmeh in iskrica v o�eh
In beseda, ki pozna� jo tudi ti.

V �ivljenju mnogo je poti
Ne i��i sre�e kjer je ni
Le poslu�aj kar srce ti govori.

Lahko ti podarim samo ljubezen
Eno in edino upanje
Poglej me v o�i in lahko si brez skrbi
Vem, da isto �uti� tudi ti
(saj jo v srcu �uti� tudi ti)

Kar �eli� si to ni greh
To je ljubezen v o�eh

Pozna� me bolj kot se ti zdi
�eprav zatiska� si o�i
Ko me gleda�, vidi� to kar si.


Dolgo �asa si iskal
Kar si mislil, da je prav
A na koncu le eno bo� izbral


Lahko ti podarim samo ljubezen
Eno in edino upanje
Poglej me v o�i in lahko si brez skrbi
Vem, da isto �uti� tudi ti
(saj jo v srcu �uti� tudi ti)

ve� >>