Lovrenška jezera na Pohorju. Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Lovrenška jezera na Pohorju. Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

Pohorje je v Podravski regiji.
To je v severovzhodnem delu Slovenije.

Pohorje na severu prehaja v Alpe.
Na vzhodu v Panonsko nižino.
Na jugu pa v dinarski svet.

Na Pohorju je največ iglastih dreves.
Tam teče reka Drava.

Rastlinstvo na Pohorju delimo v več skupin

Ena skupina so pohorske planje.
To so ostanki nekdanjih travnikov in pašnikov.
Tukaj najbolj rasteta trava volk in arnika.

Na pohorskih resavah prevladujeta
jesenka vresa in islandski lišaj.

Rastlinstvo na selih ima veliko hranilnih snovi.
Plast zemlje je debelejša.

V zamočvirjenih tleh najdemo
sivkasti šaš in travo trizobko.

Pohorska šotna barja pokrivajo
velik del Pohorja.
Najbolj znano barje je Lovrenško.

Zadnja skupina je gozd.
Tam najbolj rastejo
bukev, jelka, javor, smreka in brest.

Gozd na Pohorju. Foto: BoBo
Gozd na Pohorju. Foto: BoBo

Za Pohorje so značilne ptice

Tukaj lahko vidimo različne ptice, kot so
- vriskarica,
- povodni kos,
- lišček,
- smrdokavra
in še mnoge druge.

Na Pohorju živijo tudi druge živali.
Vidimo lahko
- beloprsega ježa,
- veverice,
- jelene,
- gamse
in še druge živali.

Gams. Foto: Aleš Srnovršnik/BoBo
Gams. Foto: Aleš Srnovršnik/BoBo

Na vrhu Pohorja so znana
visoka barja in jezera

Barje je redno preplavljeno z vodo.
Pri visokem barju pa so rastline
izgubile stik s podzemno vodo.

Visoka barja so v okolici
- Črnega jezera in
- Ribniškega jezera.

Zelo znana so tudi Lovrenška jezera.

Najvišje gore so visoke okoli 1.500 metrov
Na Pohorju je kar nekaj hribov in gora.

Najviše gore so
- Črni vrh,
- Velika Kopa na Kopah,
- Mala Kopa,
- Rogla.

Močno sta razvita zimski in poletni turizem

Pozimi ljudje smučajo na Pohorju.
Znana smučišča so Kope, Rogla in Areh.

Poleti lahko gremo v gore ali kolesarimo.
Lahko pa gremo tudi na
poletno sankanje ali v adrenalinski park.

V Zrečah je zdravilišče.
Rečemo mu tudi Terme Zreče.

Smučanje na Rogli. Foto: Facebook
Smučanje na Rogli. Foto: Facebook

Pot med krošnjami je na vrhu Rogle

To je na višini 1.517 metrov.

To je posebna sprehajalna pot.
Pot je narejena med krošnjami dreves.
Na poti je tudi zelo visok stolp.
S stolpa je zelo lep razgled na gozd.
Vidimo lahko različna drevesa.
Pa tudi nekatera zelo stara drevesa.