Maroš Šefčovič: Gre za najambicioznejši energetski projekt po vzpostavitvi skupnosti za premog in jeklo. Foto: Reuters
Maroš Šefčovič: Gre za najambicioznejši energetski projekt po vzpostavitvi skupnosti za premog in jeklo. Foto: Reuters

Strategijo je komisija razgrnila v senci novih ruskih groženj z zaprtjem plinske pipe zaradi neplačanih računov Ukrajine. Ključni namen tega projekta, ki mu je botrovala zaostritev odnosov med EU-jem in Moskvo po priključitvi Krima, je prav zmanjšanje energetske odvisnosti EU-ja od Rusije. Kot je ob predstavitvi projekta povedal podpredsednik komisije, pristojen za energetsko unijo, Maroš Šefčovič, gre za najambicioznejši energetski projekt po vzpostavitvi skupnosti za premog in jeklo.

Z energetsko unijo naj bi prost pretok energije postal peta temeljna svoboščina, za prostim pretokom blaga, storitev in kapitala ter prostega gibanja oseb. "Predolgo je bila energija izvzeta iz temeljnih svoboščin naše unije. Trenutni dogodki kažejo, koliko je na kocki. Mnogo Evropejcev se boji, da ne bodo mogli greti svojih domov," je ob tem poudaril predsednik komisije Jean-Claude Juncker.

Med cilje energetske unije je komisija postavila solidarnost in zaupanje, varno, vzdržno, konkurenčno in dostopno energijo za vsakega Evropejca, integracijo 28 različnih energetskih trgov v enega, boljši pregled nad sklepanjem energetskih sporazumov članic s tretjimi državami in boljšo energetsko povezanost Evrope.

EU ima svoj prispevek k podnebni konferenci
Poleg strategije za energetsko unijo je komisija predstavila tudi načrt za prispevek Evropske unije k mednarodni podnebni konferenci konec leta v Parizu in pregled napredka pri uresničevanju desetodstotnega cilja na področju elektroenergetskih povezav v Evropi.