Partnerji projekta pripravljajo inovativna doživetja v naravi. Ne samo klasične ture, temveč edinstven obisk s posebnimi doživetji, ki jih ponuja ta del skupnega območja Slovenije in Hrvaške. Foto: Promocijsko gradivo/RRA Zeleni kras
Partnerji projekta pripravljajo inovativna doživetja v naravi. Ne samo klasične ture, temveč edinstven obisk s posebnimi doživetji, ki jih ponuja ta del skupnega območja Slovenije in Hrvaške. Foto: Promocijsko gradivo/RRA Zeleni kras

Vodja projekta Mateja Simčič, ki prihaja iz Regionalne razvojne agencije Zeleni kras, pravi, da "osnovna ideja projekta izhaja iz potreb po novih turističnih ponudbah, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Slovenija želi biti del zdrave in zelene destinacije, zato se tako tudi promoviramo in obiskovalcem obljubljamo, da bodo prišli v zdravo in zeleno okolje, kjer bodo lahko aktivni. Zato pa je treba ustvariti prave pogoje in odgovor na to ponuja projekt Nature & Wildlife, ki je čezmejni projekt programa Interreg Slovenija – Hrvaška."

Gre torej za območje dinarskega krasa, ki je skupno tako Sloveniji kot Hrvaški. Projekt deluje na območju primorsko-notranjske regije v Sloveniji in Gorskega kotarja na Hrvaškem. Simčičeva ob tem poudarja, da gre za sklenjeno območje velikega gozdnega masiva severnih Dinaridov, ki je hkrati eno redkih območij v Evropi, kjer so ohranjene še vse tri velike zveri.

Politiki in turistični delavci radi rečejo, da med ljudmi v Evropski uniji ni več meja, živali pa meja pri prehajanju v naravi seveda ne poznajo. Mateja Simčič poudarja, da je projekt v veliki meri usmerjen tudi k domačemu prebivalstvu, saj gre za ozaveščanje in dvigovanje znanja, sposobnosti in zavedanja ljudi o vrednosti, ki jo to območje z neokrnjeno naravo predstavlja za trajnostni turizem. Hkrati pa projekt spodbuja tudi kakovostnejše življenje lokalnih prebivalcev.

"Na začetku smo naredili analizo stanja tovrstne ponudbe na terenu in pa povpraševanja po njej. S tem projektom namreč želimo izdelati večdnevne čezmejne turistične programe, ki bodo kar najprimernejši za ozaveščene skupine turistov. Mogoče bo torej doživeti inovativna doživetja v naravi in ne samo klasične ture," dodaja vodja projekta.

Rezultati bodo vidni leta 2020 in partnerji jih bodo lahko promovirali na turističnih trgih. Prav tako potekajo usposabljanja turističnih vodnikov in interpretatorjev na področju naravne in kulturne dediščine. Nekaj denarja v okviru projekta pa je namenjenega tudi nadgradnji infrastrukture v naravi. Gre za nove opazovalnice v naravi, predvsem za medvede in ptice ter nove učne poti. V Cerknici oziroma Dolenjem Jezeru pa bodo dobili tudi novo ornitološko interaktivno učilnico in dve drevesni hiški v naravi za opazovanje živali čez dan in zvečer. "To pomeni, da dajemo poudarek tudi na manjše unikatne investicije, ki pa bodo prav tako pomembno prispevale k izgradnji novih turističnih produktov," še pove Mateja Simčič.

Projekt Nature & Wildlife so začeli izvajati septembra 2018, traja 30 mesecev in se konča februarja 2021. Mateja Simčič poudarja, da projekti, ki jih financirajo Evropski skladi, zahtevajo tudi veliko administracije in komunikacije. Projekt je vreden približno 983.000 evrov, iz programa Interreg Slovenija – Hrvaška je pridobljenih 85 odstotkov te vsote, 15 odstotkov denarja pa prispevajo partnerji sami. Vodilni partner projekta je RRA Zeleni kras, partnerji na slovenski strani pa so Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik in Jezerski hram - Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica. Na hrvaški strani pa so partnerji Javni zavod Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS in Reška razvojna agencija Porin. Pridruženi partnerji pri projektu pa so Woodland Ways Ltd in The World Owl Trust iz Velike Britanije, pa tudi Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije.