Nina Gregori je na notranjem ministrstvu delala od leta 1996. Foto: BoBo

Nina Gregori, ki bo predvidoma maja zasedla enega najvišjih nepolitičnih položajev v hierarhiji Evropske unije (EU), se je predstavila pred odborom Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe). Kot je dejala, se zaveda izzivov, s katerimi se sooča urad EASO, ter izrazila upanje, da "bomo lahko okrepili" njegovo delovanje ter pomagali državam članicam na področju mednarodne zaščite, "saj je bila agencija zato tudi ustanovljena".

Razumevanje politične dinamike
Delo podpornega azilnega urada, ki ima sedež na Malti, je spoznala kot članica upravnega odbora EASO, ki je imel v zadnjem času "dosti težav". Položaj izvršne direktorice urada bo zanjo "velik izziv in velik korak" v karieri, ki je, kot je dejala, posvečena azilni politiki in migracijam.

"Vse svoje življenje in študij sem posvetila migracijam. Imela sem priložnost, da sem spoznala azilni sistem od zunaj in od znotraj," je poudarila novinarjem po predstavitvi. "Štejejo tudi izkušnje. Človek na takem položaju mora razumeti politično dinamiko, ob tem da se mora ukvarjati s konkretnimi zadevami s področja mednarodne zaščite, in to sem v svoji karieri počela," je dejala.

V obdobju, ko se EU sooča z velikim migrantskim pritiskom in ko države članice v tem mandatu niso dosegle dogovora o prenovi skupne azilne politike, bo Gregorijeva, kot poudarjajo viri v Strasbourgu, zasedla tudi enega najbolj občutljivih nepolitičnih položajev v Uniji.

Za prenovo skupnega azilnega sistema
Gregorijeva je izrazila obžalovanje, da v EU-ju ni dogovora o prenovi skupnega azilnega sistema. Prepričana je, da bi nove pravne podlage med drugim omogočale boljše delo azilne agencije. Skupni azilni sistem bi bil po njenem mnenju logičen korak, z reformo bi namreč podporni urad EASO ‒ in pozneje nova agencija ‒ imel več možnosti, da bi pomagal tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito.

Kot je pojasnila, je bil podporni urad ustanovljen z namenom, da pomaga članicam na treh ključnih področjih: pri implementaciji skupnega evropskega azilnega sistema, pri nudenju konkretne pomoči tistim državam, ki so na t. i. prvi frontni liniji in kamor pride največ migrantov, ter zagotavljanje informacij o samem azilnem postopku, ki so pomembne, da države članice odločajo o azilnih postopkih na enak oziroma primerljiv način.

Čaka jo še ena, a nizka stopnica
Upravni odbor EASO je Gregorijevo, ki je bila doslej kot predstavnica Slovenije že članica upravnega odbora tega podpornega urada, za novo izvršno direktorico s petletnim mandatom imenoval februarja. Odbor Libe bo po njeni predstavitvi izdal priporočilo, na podlagi katerega bo Evropski parlament izdal mnenje, ki sicer ni zavezujoče. Nato pa bo upravni odbor urada Gregorijevo lahko tudi uradno imenoval na položaj izvršne direktorice.

Nina Gregori je generalna direktorica direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na slovenskem notranjem ministrstvu. Ukrepi na področju migracij so zadnja leta osrednja naloga njenega delovanja. Na notranjem ministrstvu je zaposlena od leta 1996, zadnjih enajst let na direktoratu za upravne notranje zadeve in migracije. Ves čas je bila vključena v pripravo slovenskih stališč o migracijah, azilni politiki, schengenskem sistemu in vizumih. V obdobju slovenskega predsedovanja EU-ju je vodila strateško komisijo za imigracije, meje in azil (SCIFA), že leta sodeluje v ekspertni skupini OECD-ja za migracije.