Banke naj bi se bolj posvetile nadzoru nad tveganji. Foto: MMC RTV SLO
Banke naj bi se bolj posvetile nadzoru nad tveganji. Foto: MMC RTV SLO

S predlogom novele zakona, ki v slovenski pravni red uvaja direktivo EU-ja, se določa, da morajo banke oz. vse kreditne institucije voditi tudi politiko in prakso prejemkov in nagrajevanja, ki omogočajo ter spodbujajo ustrezno in učinkovito upravljanje tveganj. Direktiva določa tudi smernice za izplačilo nagrad.

Predlog določa tudi, da mora nadzorni svet banke imenovati posebno komisijo za prejemke, če je banka pomembna za slovenski bančni sistem. Katere banke so sistemsko pomembne, bo določila Banka Slovenije, ki ima tudi pooblastila, da predpiše podrobnejša pravila glede politik in praks nagrajevanja v bankah.
Sistemsko pomembne banke bodo zavezane tudi k razkritju informacij glede politike in prakse prejemkov ter nagrajevanja.

Vlada navaja, da se je med finančno krizo namreč izkazalo, da lahko pretirano in nepreudarno prevzemanje tveganja v bančnem sistemu ogrozi finančno trdnost finančnih institucij ter povzroči sistemske težave finančnih sistemov in s tem gospodarstva.