Shema je bila odobrena v sklopu začasnega okvira za ukrepe državne pomoči. Pomoč bo v obliki znižanja stroškov najemnine in bo namenjena blažitvi likvidnostnih težav, s katerimi se srečujejo upravičenci, in odpravi dela izgub, ki so jih utrpeli. Shema bo na voljo kmetom, ki imajo sklenjeno najemno pogodbo s skladom za kmetijska zemljišča in gozdove (SKGZ).

Komisija je ugotovila, da je shema v skladu s pogoji, določenimi v začasnem okviru za ukrepe državne pomoči, in ukrep odobrila v skladu s pravili EU-ja o državni pomoči. Ta med drugim predvidevajo, da pomoč ne bo presegla 225.000 evrov na upravičenca in bo odobrena najpozneje do 31. decembra letos.

Evropska komisija je konec januarja začasni okvir za državno pomoč, ki je bil za podporo gospodarstvu sprejet lani ob izbruhu koronavirusne krize, podaljšala do 31. decembra letos. Ob tem je tudi povišala predvidene zgornje meje pomoči in omogočila, da se do konca leta 2022 nekateri povratni instrumenti pretvorijo v nepovratna sredstva.