SŽ in EPLI, podjetje za energetske storitve, ki ponuja storitve železniškega tovornega prometa v več državah EU, nameravata ustanoviti novo skupno podjetje, ki ga bosta sestavljala SŽ - Tovorni promet (SŽ-TP) in Fersped.

SŽ-TP ponuja konvencionalni in intermodalni železniški tovorni promet ter nekatere spremljajoče logistične storitve, povezane z železniškim prometom, predvsem v Sloveniji ter v manjšem obsegu v Avstriji in na Hrvaškem. Fersped ponuja špedicijske storitve v Sloveniji.

Komisija je sklenila, da predlagana transakcija ne bi povzročila pomislekov glede konkurence zaradi omejenega učinka, ki bi ga imela na trg, saj se dejavnosti družb večinoma dopolnjujejo in se osredotočajo na različne članice EU. Transakcija je bila preučena v okviru običajnega postopka pregleda združitve.

Češka družba EPLI je del holdinga EP Holding. Gre za eno od vodilnih energetskih podjetij, ki razpolaga s 16,7 milijarde evrov sredstev in dosega 8,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje, so oktobra lani ob napovedi povezovanja zapisali v Slovenskih železnicah. Predani je holding ustvaril 2,1 milijarde evrov dobička pred amortizacijo in obrestmi.

EP Holding je bil za strateško partnerstvo na področju tovornega prometa in logistike izbran po postopku, ki so ga v Slovenskih železnicah z zunanjimi svetovalnimi podjetji vodili od leta 2017. Lastniško razmerje v novi družbi bo 51-odstotno v prid Slovencev, 49 odstotkov pa bodo imeli v lasti Čehi.

Cilj strateškega partnerstva je ustvariti vodilno družbo na področju logistike v jugovzhodni Evropi, kamor štejejo Slovenijo, severno Italijo, Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko, Bolgarijo, Romunijo, Srbijo in preostali del Balkana.