Foto: BoBo
Foto: BoBo

Slovenija bo v skladu s partnerskim sporazumom, ki ga je komisiji v potrditev poslala sredi julija, 806 milijonov evrov vložila v bolj zelen in nizkoogljični prehod k odpornemu gospodarstvu. Ta sredstva bodo prispevala k razogljičenju države, pa tudi k razvoju obnovljivih virov energije, navajajo na komisiji. Napovedane so predvsem naložbe v zmogljivosti za pridobivanje energije iz sonca in vetra ter v izboljšanje energetske učinkovitosti stavb.

Pravičnemu energetskemu prehodu bo medtem namenjenih 249 milijonov evrov iz sklada za pravični prehod. Ta sredstva bodo namenjena pomoči savinjsko-šaleški regiji, da bi do leta 2033 opustila rabo premoga, ter prestrukturiranju zasavske regije. Sredstva iz sklada za pravični prehod bodo osredotočena na okrepitev priložnosti za usposabljanje in zaposlovanje.

Naložbam v raziskave in inovacije v poslovnem sektorju bo medtem namenjenih 727 milijonov evrov. 511 milijonov pa bo namenjenih trajnostni in pametni mobilnosti, vključno z odpravo pomanjkljivosti v javnem potniškem prometu, in sicer predvsem z modernizacijo in nadgradnjo železniškega omrežja.

Sredstva v višini 769 milijonov evrov iz evropskega socialnega sklada pa bo Slovenija namenila področjem socialne vključenosti, zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja. Del tega bo šel za spopadanje z izzivi, ki jih prinašata dolgotrajna brezposelnost in staranje prebivalstva. Sredstva bo tako Slovenija vlagala v vseživljenjsko učenje ter izboljšanje delovnega okolja in pogojev dela za starejše zaposlene.

Na področju sociale bo Slovenija medtem vlagala v sistem dolgotrajne oskrbe, med drugim v nove zaposlitve, usposabljanja in sodobne programe izobraževanja. Partnerski sporazum pa predvideva tudi naložbe v zdravstveno oskrbo, vključno s storitvami na področju duševnega zdravja.

Denar iz socialnega sklada naj bi prispeval še k zmanjšanju socialne izključenosti in tveganja za revščino. Tako bodo mladi s posebnimi potrebami prejeli podporo pri dostopu do izobraževanja in trga dela.

Partnerski sporazum poleg tega vključuje še 23,9 milijona evrov sredstev za naložbe v trajnostno ribištvo, ohranjanje morske biotske raznolikosti ter zaščito morskih ekosistemov v Jadranskem morju.

"S temi naložbami iz kohezijske politike bo lahko Slovenija nadaljevala svoj trajnostni gospodarski razvoj ter premagala izzive na področjih inovacij in konkurenčnosti. Veseli me, da bo bistven del sredstev namenjen v razvoj digitalnega gospodarstva ter boju proti podnebnim spremembam," je ob tem povedala evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira.