Več kot polovico celotnega poseka lesa je predstavljala sanitarna sečnja. Foto: BoBo
Več kot polovico celotnega poseka lesa je predstavljala sanitarna sečnja. Foto: BoBo

Precej tega lesa je bilo še vedno posekanega zaradi poškodb, ki so jih povzročile vremenske ujme v letih 2017 in 2018 in prenamnožitev podlubnikov, kažejo podatki statističnega urada.

Sanitarna sečnja je lani znašala približno 54 odstotkov celotnega poseka lesa. Celoten posek pa je predstavljal 87 odstotkov mogočega poseka po gozdnogospodarskih načrtih.

Po gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot, izdelanih leta 2019, je celotna površina gozda lani znašala 1.176.754 hektarov. Z gozdom je poraslih 58 odstotkov površine Slovenije.

Lesna zaloga slovenskih gozdov se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 0,4 odstotka, na 356.745.852 kubičnih metrov. Letni prirastek je bil za 0,3 odstotka večji kot leta 2018 in je znašal 8.827.654 kubičnih metrov.