Foto:
Foto:

Uprava pospešeno sprejema ukrepe za blažitev posledic enomesečne stavke, sočasno pa poteka tudi analiza dogajanja in vrednotenje nastale škode.

Sicer kljub med stavko izredno zaostrenim odnosom med manjšino, ki je stavkala, in večino, ki v stavki ni sodelovala, pomembnih zaostritev na osebni ravni doslej ni bilo.