Gostinstvo in turizem sta med gospodarskimi panogami, ki so zaradi epidemije imele najhujšo škodo. Foto: BoBo
Gostinstvo in turizem sta med gospodarskimi panogami, ki so zaradi epidemije imele najhujšo škodo. Foto: BoBo

Padec obsega prodaje je bil lani glede na leto prej večji v storitvenih dejavnostih, in sicer za 11,6 odstotka, medtem ko se je v trgovini zmanjšal za 6,2 odstotka.

Upadel je v prav vseh skupinah storitvenih dejavnosti: v gostinstvu za 37,7 odstotka, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 24,7 odstotka, v poslovanju z nepremičninami za 12,9 odstotka, v prometu in skladiščenju za 8,8 odstotka, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 3,8 odstotka ter za 0,9 odstotka tudi v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih.

Samo decembra je bil skupen obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini kljub delnemu sproščanju nekaterih omejitev pri opravljanju dejavnosti v primerjavi s predhodnim mesecem manjši za 1,7 odstotka. To je bil tretji zaporedni mesečni upad, navajajo statistiki. Večji je bil v storitvenih dejavnostih (za 1,6 odstotka) kot v trgovini (za 0,4 odstotka).

BDP se je lani zmanjšal za 5,5 odstotka

Najbolj prizadeto gostinstvo

Med storitvenimi dejavnostmi je obseg prodaje decembra na mesečni ravni najbolj upadel v gostinstvu, in sicer za 14 odstotkov. Upadel je še v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 7,2 odstotka), v prometu in skladiščenju (za 1,1 odstotka) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,4 odstotka). V poslovanju z nepremičninami ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih se je povečal, in sicer za 4,6 oz. 0,9 odstotka.

Obseg prodaje je decembra na letni ravni upadel za 12,1 odstotka, pri čemer je bil v storitvenih dejavnostih upad 12,8-odstoten, v trgovini pa 11-odstoten.

Med storitvenimi dejavnostmi je obseg prodaje v primerjavi z decembrom 2019 najizraziteje upadel v gostinstvu, in sicer za 74,3 odstotka. Upadel je še v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 25 odstotkov), v poslovanju z nepremičninami (za 23,6 odstotka), v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 4,3 odstotka) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3 odstotke). Povečal se je le v prometu in skladiščenju, in sicer za 1,9 odstotka.