Dars je lani čisti dobiček povečal na več kot 135 milijonov evrov. Foto: BoBo
Dars je lani čisti dobiček povečal na več kot 135 milijonov evrov. Foto: BoBo

Največji delež v prihodkih družbe predstavlja cestnina, ki je je Dars lani pobral za 479,6 milijona evrov. Sledijo prihodki od zakupnin za počivališča (9,6 milijona evrov) in prihodki od zapor in čezmernih obremenitev (1,4 milijona evrov), izhaja iz nerevidiranega poročila o poslovanju, ki ga je Dars danes objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Med odhodki največji delež predstavljajo odpisi vrednosti, ki so lani znašali skupno 200,9 milijona evrov.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so znašali 31 milijonov evrov, stroški blaga, materiala in storitev 60,8 milijona evrov, stroški dela pa 54,1 milijona evrov.
Darsov bilančni dobiček je na zadnji dan lanskega leta znašal 48,1 milijona evrov, o njegovi razporeditvi pa bo odločala skupščina. Na zadnji dan leta 2021 je ta znašal 40,1 milijona evrov.