Furs je zavezancu, ki je svoji vozili registriral v tujini, naložil plačilo 219.000 evrov dodatnega davka (slika je simbolična).  Foto: Reuters
Furs je zavezancu, ki je svoji vozili registriral v tujini, naložil plačilo 219.000 evrov dodatnega davka (slika je simbolična). Foto: Reuters

Finančna uprava (Furs) je v analizi uporabe vozil s tujimi registracijami, ki se praviloma uporabljajo v Sloveniji, uporabniki pa so slovenski rezidenti, ugotovila, da je ena od oblik zlorab, da fizične osebe ustanovijo družbo v drugi državi članici EU-ja samo zato, da se prek družbe izvede nakup in registracija luksuznih vozil ter se tako izogiba plačilu dajatev v Sloveniji.

"V postopkih nadzora ugotavljamo, da slovenski rezidenti dejansko vsa vozila uporabljajo v Sloveniji, kar pomeni, da bi morala biti vozila registrirana v Sloveniji in da bi morale biti tudi vse dajatve plačane v Sloveniji. Glavni namen navedenih transakcij je, da se doseže nižja obremenitev z dajatvami, ki so povezane z nakupom in registracijo vozil, kot bi bila obremenitev takšnih vozil v Sloveniji," so pojasnili na Fursu.

Ker je dokazovanje v teh primerih praviloma povezano z mednarodno izmenjavo informacij, kar vpliva na podaljšanje časa nadzora, je bil v tem času dokončan en postopek nadzora, kjer je bilo ugotovljeno, da je zavezanec za davek pri prodajalcu v Sloveniji kupil dve osebni vozili visokega cenovnega razreda ter pri tem navedel naziv in naslov svoje poslovne enote v EU-ju ter tujo identifikacijsko številko za DDV.

Na ta način je dobavitelj vozila uveljavil oprostitev plačila davka na dodano vrednost in tudi oprostitev plačila davka na motorna vozila v Sloveniji. Ugotovili so, da sta bili obe vozili sicer registrirani v drugi državi članici, vendar se dejansko nahajata in uporabljata v Sloveniji.

V postopku nadzora je bil dodatno obračunan davek na dodano vrednost v znesku 94.000 evrov in davek na motorna vozila v znesku 125.000 evrov.

Omenjeni zavezanec je ta davek že plačal, so sporočili iz Furs-a. Pri drugih odprtih zadevah se postopki nadaljujejo, številne primere pa bodo še uvedli.