Mandat predsednika GZS-ja poteče po dveh letih. Foto: BoBo

Boštjan Gorjup, sicer direktor družbe BSH Hišni aparati, je predsednik GZS-ja že v sedanjem dveletnem mandatu. Svoj pogled na nadaljnji razvoj GZS bo predstavil na volilni skupščini GZS-ja 21. maja. Na seji bo po pravilniku mogoča tudi razširitev liste kandidatov, če bo novega kandidata z njegovim soglasjem predlagalo vsaj deset članov skupščine.

Skupščina bo novega predsednika izvolila za obdobje dveh let. Po preteku tega mandata bo lahko ponovno izvoljen za predsednika GZS-ja. Torkova skupščina bo sicer ustanovna seja nove skupščine zbornice. Volitve vanjo so končane, te dni potekajo še zadnje konstitutivne seje novoizvoljenih upravnih odborov združenj oz. zbornic dejavnosti in regionalnih zbornic kot sestavnih delov GZS-ja z izvolitvijo njihovih predsednic oz. predsednikov, ki bodo tvorili nov upravni odbor GZS-ja. Na skupščini bodo izvolili tudi predsednika skupščine in nadzorni odbor zbornice.