Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

KSJS je prek Policijskega sindikata Slovenije vložil kolektivni spor zaradi kršitve pogodbe za javni sektor.

Sindikati opozorili na nedoslednosti izplačevanja dodatkov med epidemijo

"V sindikatih, združenih v konfederaciji, smo ves čas epidemije poudarjali, da pripada dodatek za delo v tveganih razmerah vsem javnim uslužbencem, ki v času epidemije ne opravljajo dela na domu, temveč na delovnem mestu. Izplačilo smo dlje časa poskušali doseči v socialnem dialogu, vendar žal v pomembnem delu javnega sektorja (policija, zdravstvo, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje) brez uspeha," so spomnili v sporočilu za javnost. Delodajalci v javnem sektorju se po navedbah konfederacije namreč povsem arbitrarno, "po svoje" določajo, kdo in za koliko ur oz. delovnega časa si dodatek "zasluži".

V kolektivnem delovnem sporu so zato opozorili na stališče sodne prakse, da se dodatek za delo v tveganih razmerah po kolektivni pogodbi za javni sektor prizna za delo na območju vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij, in da torej sodna praksa kot edino merilo za izplačilo dodatka za tvegane razmere šteje opravljanje dela na področjih tveganih razmer, ki so našteta v pogodbi.

Zato za vse javne uslužbence, ki so delo opravljali med epidemijo, od 12. marca do 31. maja ter od 19. oktobra, zahtevajo plačilo za vse opravljene ure.

Sporno ravnanje komisije za razlago kolektivne pogodbe

Sindikati javnega sektorja protestno odpoklicali svoje članice komisije za kolektivno pogodbo

Opozorili so tudi, da je komisija za razlago kolektivne pogodbe presegla svoje pristojnosti in je s sporno razlago dejansko določila nove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati javni uslužbenci, da so upravičeni do dodatka za delo v tveganih razmerah.

Kot so spomnili, je komisija postavila dodaten pogoj, da se dodatek izplača le za ure, ko se je opravljalo delo v nevarnih razmerah, ter pri tem dodala opredelitev, da so nevarne razmere tiste razmere, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti morebitni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija covida-19. Poleg tega je razlaga določila, da delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih delovnih razmerah, in da določi čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih delovnih razmerah.

"Pristojno delovno in socialno sodišče, ki bo odločalo o vloženem sporu, bo tako odločalo o pravici do pomembnega dela plače ključnih akterjev v javnem sektorju v boju z epidemijo, svoje stališče pa bo podalo tudi glede tega, ali razlaga kolektivne pogodbe presega dopustni razlagalni okvir, o čemer smo v konfederaciji prepričani," so zapisali.

Konfederacija sindikatov povezuje več kot 71.000 zaposlenih v javnem sektorju, eden izmed članov pa je tudi Policijski sindikat Slovenije, prek katerega so vložili kolektivni spor.