V delavski svetovalnici opozarjajo na sporne oglase za delo v Luki Koper prek slovaške agencije za plačilo 3,3 evra na uro. Foto: BoBo
V delavski svetovalnici opozarjajo na sporne oglase za delo v Luki Koper prek slovaške agencije za plačilo 3,3 evra na uro. Foto: BoBo

Tristebrno reševanje problematike IPS-ov oziroma delavcev, ki so v Luki Koper vsak dan opravljali delo prek drugih podjetij, t. i. "luških gazd", aktivno poteka, saj so v Luki Koper, kot so nam pojasnili, do julija neposredno zaposlili 296 delavcev od predvidenih 307, medtem ko jih je trenutno še devet v postopku zaposlovanja. Kmalu pa naj bi zaživel tudi drugi steber, in sicer delo prek agencij. V Luki Koper ob tem pojasnjujejo, da so trenutno na stopnji podpisovanja pogodb o sodelovanju z izbranimi agencijami.

S slovesom sistema "luških gazd" pa so nekateri delavci, ki so delo v Luki Koper opravljali tudi več kot desetletje, ostali izpostavljeni negotovostim v novih razmerah. Tako so nedavno vsi delavci družbe MD Skip, še pred leti drugega največjega IPS-podjetja po obsegu poslovanja z Luko Koper prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Odpovedi pa so pravno vprašljive, saj ne vključujejo nobenih odpravnin, po naših informacijah pa naj bi nekaterim delavcem ostalo podjetje še dolžno izplačila dela regresa in dela zadnje plače.

Goran Lukić meni, da bi morala Luka Koper prevzeti del odgovornosti tudi za današnji položaj delavcev IPS. Foto: BoBo
Goran Lukić meni, da bi morala Luka Koper prevzeti del odgovornosti tudi za današnji položaj delavcev IPS. Foto: BoBo

IPS-podjetje delavcem ne more zagotoviti plače
Pri tem je zanimivo, da je že v samem obvestilu o odpovedi iz poslovnih razlogov zapisano, da podjetje delavcem ne more zagotoviti izplačila plač, saj so odvisni od potreb po delu Luke Koper. Prav tako so v podjetju delavce skušali kar sami napotiti na razgovor z agencijo Adecco, prek katere bo potekalo agencijsko delo. V sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper (SŽPD) in sindikatu SŽPD-ja z ramo ob rami (SŽPD RR) so ob tem zaskrbljeni, da "nekateri gazde izrabljajo šibke točke posredniških sistemov, kjer država noče vpeljati strogih in doslednih pravil glede plačil obveznosti do delavcev. Zakaj se običajen državljan ne more izogniti niti kazni za parkiranje, MD Skip in še nekateri pa lahko ostanejo dolžni izplačilo za že opravljeno delo?" se sprašujejo v SŽPD-ju.

Obenem so v sindikatu poudarili tudi brezbrižnost Luke Koper, ki je dosledno plačevala storitve IPS-podjetjem, "do delavcev IPS-ov pa ne čutijo enake potrebe in odgovornosti. V vsej nerodnosti bo Luka Koper ponovno glavni krivec in nosilec sramote v javnosti." V SŽPD-ju zato poudarjajo, da mora Luka Koper, ki je v devetdesetih letih vpeljala izkoriščevalski posredniški sistem IPS-ov, prevzeti tudi del odgovornosti za delavce. "Prvi gazde so bili prav tedanji veljaki iz Luke Koper. Tudi zato menimo, da mora Luka Koper poskrbeti, da ne bo oškodovan noben delavec."

V SŽPD-ju in SŽPD RR-ju opozarjajo, da mora biti položaj zaposlenih v Luki Koper in agencijskih delavcev enak. Foto: Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti
V SŽPD-ju in SŽPD RR-ju opozarjajo, da mora biti položaj zaposlenih v Luki Koper in agencijskih delavcev enak. Foto: Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti

Potrebe po delu presegajo ponudbo
Glede prihodnosti za te delavce v SŽPD-ju poudarjajo, da potrebe po delu v Luki Koper ostajajo oziroma bodo še naraščale. Deloma zaradi rasti pretovora, bolj pa zato, ker je dosedanji sistem IPS-ov temeljil na čezmernih nadurah, v katerih je en IPS-delavec opravil še več kot za polovico rednega delovnega časa nadur.

Podobnega mnenja so tudi v Delavski svetovalnici in Obalni sindikalni organizaciji KS90, kjer so Luko Koper pozvali k aktivnemu reševanju položaja delavcev pri "luških gazdah." Po mnenju Gorana Lukića iz Delavske svetovalnice bi morala Luka Koper prevzeti odgovornost za delavce, ki so nenehno opravljali delo v Luki Koper več let, in poskrbeti najmanj za to, da se zaposlijo pri agencijah, s katerimi bo Luka Koper sklenila pogodbe. A so v Luki Koper na njihov poziv odgovorili, da so zaposlovanja že končali, agencije pa še zaposlujejo delavce.

Nič več plačevanja na roko, dvojnih plačilnih list in čezmernih nadur?
Kako bodo v Luki Koper, kjer so dosedanji "luški gazde" redno kršili davčne predpise in temeljne pravice delavcev, poskrbeli, da se bo ta praksa končala? V Luki odgovarjajo, da se zavedajo, da morajo poleg zakonske zagotovitve enakih pravic agencijskim delavcem, kot jih imajo neposredno zaposleni, poskrbeti za dodatna zagotovila. Tako bodo pogodbe z agencijami "vsebovale tudi določila, da evidenco delovnega časa, ki bo osnova za plačilo, vodi Luka Koper kot uporabnik oz. naročnik. Evidenco za vsakega delavca bo tako Luka Koper poslala posameznemu zunanjemu delodajalcu, ki jim bo izstavil račun, katerega obvezna priloga bo specifikacija pregleda izplačil napotenim delavcem z vsemi dodatki, ki pripadajo delavcu skladno z zakonodajo, skladno s kolektivno pogodbo ter skladno z internimi akti. Ob tem pa jim bodo morali delodajalci pošiljati kot dokazila obračunske liste, Rek obrazce, dokazila o plačanih prispevkih zaposlenim”.

V Luki Koper zagotavljajo, da bodo pogodbe z agencijami in ZPP-ji vsebovale dovolj varovalk, da se nezakonite in sporne prakse luških gazd ne bodo ponavljale. Foto: MMC RTV SLO
V Luki Koper zagotavljajo, da bodo pogodbe z agencijami in ZPP-ji vsebovale dovolj varovalk, da se nezakonite in sporne prakse luških gazd ne bodo ponavljale. Foto: MMC RTV SLO

Dodatno bodo pogodbe po zagotovilih Luke Koper vsebovale tudi socialne klavzule, kar pomeni, da jih bodo v Luki Koper lahko prekinili, če bodo zoper njih izdane pravnomočne sodbe o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje. Prav tako bodo lahko v Luki pogodbo odpovedali, če “je pristojni državni organ pri delodajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, zaposlovanjem na črno in podobno in mu je bila s pravnomočno odločitvijo izrečena globa za prekršek”. V SŽPD-ju ob tem poudarjajo, da morajo biti agencije le začasna rešitev, “samo dokler se v Luki ne ugotovi, koliko delavcev družba potrebuje stalno. Takrat naj Luka zaposli vsaj večino, če ne tudi vse agencijske delavce. Izgovor o pokrivanju špic v delu z agencijskimi delavci vsekakor ne drži, ker se špice v Luki pojavljajo na dnevni ali nekajdnevni ravni.”

Po pri ZPP-jih bolje kot pri IPS-ih?
Največ negotovosti pa je okoli tretjega stebra reševanja problematike IPS-ov, in sicer zunanjega izvajanja storitve. V Luki Koper bodo tako z zunanjimi pogodbenimi podjetji sklenili pogodbe o izvajanju celotne storitve. Trenutno še poteka postopek izbire ponudnikov ZPP-ja, ki bodo zlasti na avtomobilskem terminalu nadomestili sistem IPS. V Luki ob tem zagotavljajo, da ne bo treba zunanjim podjetjem vsake tri mesece oddajati potrdil o “izpolnitvi vseh obveznosti do zaposlenih (potrdilo FURS – to obveznost sicer imajo tudi že IPS). Od teh podjetij bomo lahko sicer kadar koli zahtevali to potrdilo (tudi zunaj 3-mesečnega roka). Zahtevali bomo tudi potrdila o strokovni kvalifikaciji za njihove zaposlene in podizvajalce ter o zdravstveni sposobnosti.” V Luki ob tem dodajajo, da bosta novosti tudi “možnost opraviti revizijo sodelovanja med naročnikom in izvajalcem ter socialna klavzula, ki bo prav tako del pogodb”.

A v Delavski svetovalnici ob tem opozarjajo na nenavadne oglase, ki so se v preteklih dneh pojavili na družbenem omrežju Facebook v skupinah, kjer se ponuja delo v Sloveniji državljanom republik nekdanje Jugoslavije. Po enem od teh oglasov ponudnik ponuja 3,3 evra na uro za delo na avtomobilskem terminalu, od delavca pa zahteva, da se registrira na Slovaškem. “Gre za poslovni model, s katerim se vse pogosteje srečujemo,” poudarja Lukić in dodaja, da so na Delavski svetovalnici v preteklosti že imeli primer agencije Staminus, prek katere trgovska veriga Mercator najema delavce, ki opravljajo “storitev polnjenja polic”.

Oglas v srbskem jeziku na družbenem omrežju Facebook, kjer ponudnik išče delavce za delo v Luki Koper preko slovaškega posrednika. Foto: Facebook
Oglas v srbskem jeziku na družbenem omrežju Facebook, kjer ponudnik išče delavce za delo v Luki Koper preko slovaškega posrednika. Foto: Facebook

Kdo se skriva za sumljivimi oglasi za delo prek slovaškega podjetja?
Na Delavski svetovalnici smo skupaj z OSO KS90 pozvali Luko Koper, naj se distancira od teh vprašljivih oglasov, ki ponujajo urno postavko, namesto, kot bi to v Sloveniji morali, mesečnega plačila, pa smo dobili nazaj le aroganten odgovor, da gre za pavšalno objavo in da ne morejo komentirati objav na Facebooku,” medtem razlaga Lukić. Tudi nam so v Luki Koper na vprašanje, ali bodo sodelovali z agencijo, ki je registrirana na Slovaškem, odgovorili, da ne morejo komentirati, saj postopek izbire še poteka, ob tem so pojasnili, da bodo imeli vsi delavci zagotovljene enake pravice kot zaposleni in da bodo nad pogodbenimi delavci izvajali nadzor.

V SŽPD-ju pa medtem pričakujejo, da bo Luka Koper "zagotovila dovolj denarja za plačilo ZPP-jev, in to zato, da bodo delavci ZPP-jev pošteno plačani. Pri IPS-ih to ni bilo mogoče, kar je večino "gazd" zapeljalo v nezakonito poslovanje oziroma vsaj na rob zakonitosti". Obenem so dodali, da so ob sodelovanju pri pripravi načrta reševanja problematike IPS svoje dejavnosti usmerili prav v zagotovitev enakih razmer za vse delavce. "Seveda bomo ost svojega sindikalnega boja usmerili prav v izpolnitev tega načela." Ob tem velja navesti tudi podatek, da je eden od zainteresiranih ponudnikov na portalu javnih naročil poudaril, da predpisana cena storitve ponudniku ne omogoča zakonitega poslovanja oziroma spoštovanja pravic delavcev. V Luki Koper na to odgovarjajo, da cena, ki jo je navedel potencialni ponudnik, ne zajema dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo, ki se obračuna posebej.