V zasebnem sektorju je povprečna bruto plača maja znašala 2058,60 evra bruto, kar je nominalno 1,7 odstotka več kot aprila in 10,7 odstotka več kot maja lani.

Povprečna neto plača je bila s 1342,53 evra nominalno za 1,7 odstotka višja kot aprila in 0,4 odstotka višja kot maja lani.

V javnem sektorju je povprečna bruto plača maja letos znašala 2544,14 evra, nominalno 0,3 odstotka več kot aprila in 11,6 odstotka več kot maja lani. Neto plača je bila pri 1640,95 evra, nominalno 0,3 odstotka višja na mesečni in 10,9 odstotka višja na letni ravni.

V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila bruto plača z 2528,05 evra nominalno za 1,2 odstotka nižja kot aprila in 11,3 odstotka višja kot aprila lani. Neto plača je bila s 1630,99 evra za 1,0 odstotka nižja kot mesec prej in 10,7 odstotka višja kot leto prej.

Povprečna bruto plača je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, znašala je 3460,99 evra. V tej dejavnosti se je v primerjavi s plačo za april tudi najbolj zvišala, za 13,2 odstotka, in sicer predvsem zaradi višjih izrednih izplačil.

Na drugi strani se je bruto plača najbolj znižala v dejavnosti rudarstvo, za 18,3 odstotka, in sicer predvsem zato, ker s plačo za maj v tej dejavnosti niso bila izplačana izredna izplačila.