Izredni pooblaščenec hrvaške vlade Ante Ramljak je predstavil načrt poravnave z upniki in oblikovanje novega holdinga. Foto: Reuters
Izredni pooblaščenec hrvaške vlade Ante Ramljak je predstavil načrt poravnave z upniki in oblikovanje novega holdinga. Foto: Reuters

Ramljak je na današnji novinarski konferenci na sedežu Agrokorja povedal, da bodo ustanovili nov holding, na katerega bodo prenesli premoženje vseh zdravih podjetij iz koncerna, brez dolgov in brez jamstev. Njegovi lastniki bodo dobavitelji, banke in imetniki obveznic. Nova skupina bo verjetno dobila tudi novo ime.

V starem Agrokorju bodo pustili podjetja, ki ne morejo vračati dolgov in bodo po vsej verjetnosti končala v stečaju.

Ramljak je potrdil, da je začasni svet upnikov koncerna podprl načrt poravnave. Kakšen bo natančen odstotek odpisa dolgov, pa se bodo dogovorili v nadaljevanju pogajanj. Pričakuje, da bodo do dogovora prišli v naslednjih treh mesecih.

Napovedal je, da bodo pri poravnavi najprej zavarovani upniki, nato posojilodajalci, ki so koncernu junija odobrili t. i. posojilo roll up, nato nezavarovani upniki in na koncu tisti, ki imajo terjatve znotraj koncerna.

Namen poravnave je, da upnikom ponudi hitro, transparentno in pravično poravnavo, s katero bodo ohranili največjo možno vrednost. Namen je tudi, da se loči premoženje od podedovanih obveznosti. Tako bodo ločili nove lastnike in stare delničarje Agrokorja, ki se bodo morali spoprijeti z izgubami, je pojasnil.

Prestrukturiranje starih dolgov
Stare dolgove bodo prestrukturirali skozi kombinacijo novo ugotovljenega dolga in novih lastniških deležev. Lastniki naj bi na koncu tega postopka postali upniki, ki bodo nad novim sistemom prevzeli operativni nadzor.

Izredna uprava je obenem spomnila, da ima Agrokor približno 5.700 upnikov, ki so prijavili okoli 12.000 terjatev. Izredna uprava jih je priznala za 41,23 milijarde kun (okoli 5,5 milijarde evrov), medtem ko jih je prerekala za 16,54 milijarde kun (približno 2,2 milijarde evrov).

Ramljak je povedal, da bodo v ta namen oblikovali rezervacije, in sicer za primer, če bo sodišče odločilo v korist upnikov, ki jim terjatev niso priznali. Kot je pojasnil, zaradi morebitnih pravosodnih postopkov poravnave ne bodo ustavili.

Predlog morajo predložiti do aprila
Končni predlog poravnave morajo predložiti zagrebškemu sodišču, ki obravnava gospodarske zadeve, najpozneje do 10. aprila prihodnje leto. Izredna uprava načrtuje, da bo prenos lastnine na nov sistem oz. skupino potekal hitro, saj t. i. lex Agrokor predvideva možnost podaljšanja njenega mandata do 10. julija prihodnje leto.