Skupina Triglav je imela lani 84,4 milijona evrov dobička pred davki, kar je sicer 11 odstotkov manj kot leta 2016, vendar nad načrti, ki so bili med 70 in 80 milijoni evrov. Foto: BoBo
Skupina Triglav je imela lani 84,4 milijona evrov dobička pred davki, kar je sicer 11 odstotkov manj kot leta 2016, vendar nad načrti, ki so bili med 70 in 80 milijoni evrov. Foto: BoBo

Skupina Triglav je imela lani 84,4 milijona evrov dobička pred davki, kar je sicer 11 odstotkov manj kot leta 2016, vendar nad načrti, ki so bili med 70 in 80 milijoni evrov, je vodstvo Triglava zapisalo v danes objavljenih nerevidiranih podatkih o poslovanju. Dobiček pred davki matične družbe pa je na letni ravni padel za 12 odstotkov, na 73,8 milijona evrov.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je lanske rezultate označil za dobre. "Visoka premijska rast, dober nadzor nad stroški in manjše znižanje naložbenih donosov od pričakovanega so pozitivno vplivali na naše poslovanje v sicer škodno zelo intenzivnem letu," je povzel lansko poslovno leto.

Ob objavi lanskega nerevidiranega poslovnega poročila pa je še poudaril, da so ohranili vodilni tržni položaj v regiji in finančno stabilnost, kar potrjujejo tudi prejete visoke bonitetne ocene A s stabilno srednjeročno napovedjo.

Globalno je leto 2017, kot so zapisali, rekordno izstopalo po katastrofalnih škodnih dogodkih. Skupini Triglav so neurja z viharjem in točo, pozeba, orkan Irma, poplave in viharni veter prispevali za 33,5 milijona evrov škod, kar je 59 odstotkov nad povprečjem skupine zadnjih petih let in 22 odstotkov nad desetletnim povprečjem.

Obračunani kosmati zneski škod so bili šest odstotkov višji kot leto prej in so znašali 642,2 milijona evrov, kar je vplivalo na poslabšanje škodnega količnika za dve odstotni točki. Skupina je neugoden učinek škodnega dogajanja med drugim uspešno nadomestila z visoko premijsko rastjo in dobrim nadzorom nad stroški.

Več zbranih premij
Skupina Triglav je sicer lani tretje leto zapored dosegla premijsko rast, lani je bila sedemodstotna. Obračunana konsolidirana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija je po nerevidiranih podatkih dosegla malenkost manj kot eno milijardo evrov, medtem ko so jo v skupini načrtovali v znesku okoli 930 milijonov evrov.

Rast zbranih premij so dosegli v vseh treh skupinah zavarovanj. Pri premoženjskih zavarovanjih, ki predstavljajo največjo premijsko skupino, je bila rast sedemodstotna. Skupina je visoko, 13-odstotno rast premije dosegla pri zdravstvenih zavarovanjih, medtem ko se je premija življenjskih zavarovanj, kljub vplivu visokega doživetja zavarovalnih polic, povišala za tri odstotke, izhaja iz poročila.

Manjši obratovalni stroški
Skupni kosmati obratovalni stroški skupine so se na letni ravni znižali za en odstotek, na 274 milijonov evrov. Skupina je v poročilu objavila tudi napoved letošnjega poslovanja. Načrtujejo od 80 do 90 milijonov evrov dobička pred davki, premije pa naj bi presegle milijardo evrov.