Program Zaposli.me je namenjen spodbujanju zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več. Foto: BoBo
Program Zaposli.me je namenjen spodbujanju zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več. Foto: BoBo

Program Zaposli.me 2017-2019 je namenjen spodbujanju zaposlovanja in izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in se težje zaposlijo. Cilj programa pa je tudi zmanjševanje strukturnih neskladij med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

V okviru tokratnega javnega poziva je na voljo subvencij za 9.526 brezposelnih oziroma dobrih 50 milijonov evrov, pri čemer 20 odstotkov financira Slovenija, preostalih 80 pa Evropski socialni sklad. Šestdeset odstotkov vseh sredstev je namenjenih za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 odstotkov pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Brezposelni najmanj leto dni
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, navedene v javnem povabilu. Delovno razmerje pa mora trajati najmanj eno leto za polni delovni čas.

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih bodo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od pogojev. Ti določajo, da morajo dopolniti 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih ali so starejši od 50 let in so najmanj šest mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Sodelujejo lahko tudi brezposelni, ki so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo in so najmanj šest mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, ter tisti, ki so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v program socialne vključenosti in aktivacije znova postali dejavni na trgu dela.

Povabilo odprto do porabe sredstev
Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci na zavodu za zaposlovanje objaviti prosto delovno mesto. Na podlagi tega jim zavod napoti brezposelne iz ciljne skupine glede na zahteve delovnega mesta, delodajalec pa izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se delodajalec prijavi na javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih.

Brezposelni iz ciljne skupine javnega povabila se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca pri uradu za delo, kjer so prijavljeni. Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 31. julija 2019 ob 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.