Foto:
Foto:

Te institucije so podpisale tudi memorandum o sodelovanju na področju upravljanja javnih delniških družb. Tako kodeks kot memorandum začneta veljati takoj.

Kot je ob podpisu dejal generalni direktor Ljubljanske borze Draško Veselinovič, pomeni kodeks korak naprej v smislu dodatnega obveščanja podjetij v odnosu do malih delničarjev, s čimer se širi podjetniška kultura.

Družbe so že pozvali, da do 30. septembra objavijo izjave glede usklajenosti upravljanja z določili kodeksa. Izjava o skladnosti sistema upravljanja posamezne družbe s priporočili kodeksa bo po Veselinovičevih pojasnilih v prihodnje postala sestavni del priloge k letnemu poročilu.

Namen kodeksa?
Namen kodeksa, ki ima pravno gledano naravo priporočil, je vzpodbuditi odgovorne v delniških družbah k spoštovanju načel in uporabi kodeksa, ki naj delniškim družbam olajša izgradnjo dobrega sistema upravljanja in omogoča trajnosten razvoj delniške družbe ter ohranitev in povečevanje njene vrednosti. Hkrati naj delničarje ter druge pomembne interesne skupine vodi k aktivnemu sodelovanju in odgovornemu uresničevanju svojih pravic.