Eden izmed četverice največjih slovenskih ponudnikov elektronskih komunikacij je tik pred novim letom svoje naročnike med drugim razveselil tudi z obvestilom, da bodo nekateri njegovi paketi, v katerih sta poleg fiksne telefonije vključena še kabelska televizija ter širokopasovni dostop do interneta, od začetka februarja dražji, in sicer do 2 evra.

Telemach navaja, da razlog za spremembe cen niso zgolj spremenjene razmere na trgu, pač pa predvsem visoke investicije v širitve in nadgradnje omrežja. Foto: Telemach

Podražitve mobilne telefonije in drugih storitev, ki jih ponujajo ponudniki elektronskih komunikacij, postajajo vsakoletna stalnica. Kot opravičilo za zvišanje cen njihovih storitev pa so največkrat omenjeni najrazličnejši višji stroški.

Telemach je podobno podražitev izvedel že lani ob podobnem času, potem ko sta to storila tudi konkurenčna Telekom Slovenije in A1 Slovenija. Vzrok za lansko podražitev naročniških paketov so denimo v Telemachu pojasnjevali s "spremenjenimi razmerami na trgu in višjimi programskimi stroški".

Višji programski stroški so za ponudnike nastali po tem, ko sta se največji slovenski komercialni TV-postaji Pro Plus in Planet umaknili iz omrežja prizemnih oddajnikov, prek katerega so ju potrošniki lahko sprejemali brezplačno prek navadnih sobnih ali strešnih anten. Svoje programe pa sta začela tržiti v paketih prek ponudnikov kabelske oz. IP-televizije in satelitske televizije.

Lanska podražitev naročniških paketov naj bi bila tako posledica višjih cen programov Pro plusa, Sportkluba, Planeta, Discoveryja …, ki so jih ponudniki storitev prelili v višje cene nekaterih paketov. Toda pri tokratni Telemachovi podražitvi naj ne bi šlo za ponovne cenovne pritiske ponudnikov najbolj priljubljenih televizijskih vsebin.

"Razlog za spremembe cen niso zgolj spremenjene razmere na trgu, pač pa predvsem visoke investicije v širitve in nadgradnje omrežja. Kljub napovedani spremembi želimo poudariti, da bo izpolnjevanje pričakovanj in želja naših uporabnikov glede televizijskih programov in hitrosti internetnega omrežja še naprej ena izmed naših prioritet," so za MMC pojasnili v Telemachu in dodali, da bodo letos nadaljevali investicije v hibridno optično-koaksialno omrežje ter "bogatili našo ponudbo in storitve".

Bodo Telemachu kmalu sledili tudi drugi ponudniki?

Glede na dogajanje v zadnjih letih, ko so vsi ponudniki elektronskih komunikacij skoraj sinhrono podražili svojo ponudbo, bodo Telemachu verjetno sledili tudi njegovi tekmeci.

Nadaljevanje podražitev paketov televizije, telefonije in interneta pričakuje tudi Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov Slovenije, saj so paketi, ki se ponujajo na slovenskem trgu, po njegovem mnenju preobilni, s 150 in več komercialnimi programi, za katere je treba odšteti naročnino. Ponudniki vsebin pa morajo plačevati tudi avtorske pravice. Vsi stroški pa se seveda prelijejo na naročnike. Podobni paketi s tako bogato televizijsko vsebino, kot pravi Okorn, stanejo v tujini tudi 100 in več evrov.

Težava je po njegovem mnenju v tem, da v Sloveniji ni ponudnika, ki bi ponujal pakete z manj televizijskimi programi, ki bi si jih lahko naročnik izbral po lastnih željah.

Kakšna rešitev bi bil t. i. osnovni paket?

Prejšnja vlada je sicer pripravljala spremembe medijske zakonodaje, ki naj bi operaterjem zapovedala obvezno ponudbo osnovnega televizijska paketa brez plačljivih programov, ki so vzrok za (vse) višje cene programskih paketov.

Ideja očitno ni zamrla, saj je direktor RTV Slovenija Igor Kadunc v ponedeljkovem Delu pojasnil, da bi bilo za RTV Slovenija "zelo pomembno, da smo v kabelskih sistemih prisotni, ne da bi bilo uporabnikom treba to plačevati", ter da naj bi spremembe v tej smeri, torej k oblikovanju paketa, v katerem bi bili televizijski programi v javnem interesu, uvedli v novi medijski zakonodaji, ki jo menda intenzivno ustvarjajo na ministrstvu za kulturo.

Cene naročniških paketov so se v preteklih dveh letih višale zaradi cenovnih pritiskov televizijskih vsebin. Foto: Bobo

Boštjan Okorn sicer dvomi o uspehu takšnega paketa, tudi če bi stal le okoli 10 evrov (po predlogu, ki ga je pripravila medijska zbornica naj bi operaterji zaračunavali le amortizacijske in vzdrževalne stroške). Zanj bi se najbrž odločili le tisti socialno najšibkejši ali tisti, ki že tako ali tako ne spremljajo TV-vsebin. Za druge pa bi bil nezanimiv oz. bi bila bolj smiselna njegova nadgradnja s programskimi paketi, ki bi si jih izbrali naročniki sami in za njih dodatno plačali.

Do uveljavitve napovedanih sprememb (1. februar) imajo obstoječi naročniki Telemachovih storitev, v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah, pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Z uvedbo takšnega paketa pod zakonsko prisilo najverjetneje ne bodo zadovoljni tudi ponudniki storitev. "Kar se tiče uvedbe osnovnega televizijskega paketa, pri Telemachu v svojo programsko shemo v skladu z zakonom o medijih že zdaj vključujemo lokalne, regionalne in nacionalne programe (RTV SLO), naše sheme pa poleg omenjenih obsegajo še širok nabor preostalih programov. Posebna oziroma ločena programska shema že zaradi stroškov (nad)gradnje omrežja po naši oceni ni izvedljiva, saj predlog ne upošteva osnov ekonomike izgradnje in vzdrževanja komunikacijskih omrežij ter dejstva, da so prosto dostopni programi že zdaj brezplačno dostopni prek prizemnega oddajanja, ki je na voljo po vsem teritoriju Republike Slovenije. Posebnega povpraševanja po dotični shemi med našimi naročniki nismo zaznali," denimo menijo v Telemachu.