Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Dne 6.6.2019 ste objavili članek, v katerem je novinarka Mojca P. Šetinc objavila neresnične navedbe.

Novinarka je zapisala: "Toda tuji pregledovalci kreditnih map in domači pomočniki, denimo odvetnik Andrej Fatur, od leta 2012 član, danes pa predsednik nadzornega sveta mariborske banke, so že sestavijali sezname podjetij za prodajo."

Andrej Fatur ali njegova odvetniška pisarna nikoli ni sestavijal "seznama podjetij za prodajo" ali kakorkoli drugače sodeloval pri popisu seznama podjetij banke NLB.

Dr. Andrej Fatur
po pooblastilu
odvetniška pisarna
Brezavšček, Golobič, Osterman in partnerji"