Foto:
Foto:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in GIZ Prašičjereja Slovenija vzroke za tak položaj iščeta v svetovni krizi in v neodzivanju kmetijskega ministrstva na pozive in predloge prašičjerejcev. Poleg tega je Madžarska konec tedna spet uvedla izvozne subvencije.

Prašičerejci že več tednov prosijo pristojno ministrstvo naj preuči politiko zaščite domače prireje prašičev pred politiko državnih subvencij, s katero druge pristopnice ščitijo svoje rejce in jim tako utrjujejo položaj. Svoje trge so zaščitile že praktično vse pristopnice.

Madžarska v vojni za slovenski trg
Madžarska vztraja pri vojni za slovenski trg s svinjskim mesom in na tak način upa, da se bo rešila presežnih zalog svinjskega mesa, za katere bodo morale pristopnice po letošnjem maju plačati EU-ju pogodbeno kazen v višini 536 evrov na tono. Če resornemu ministrstvu ne bo uspelo pravočasno izenačiti pogojev gospodarjenja, se bodo tudi pri nas nakopičile zaloge svinjskega mesa in tako se utegne zgoditi, da bo kazen za presežek zalog namesto Madžarske plačevala Slovenija, ki ji svinjine sicer primanjkuje, opozarjajo domači rejci prašičev.