Tovornjaki na poti v Luko Koper. Foto: BoBo
Tovornjaki na poti v Luko Koper. Foto: BoBo

Med izvozniki so bila najštevilnejša podjetja, ki so bila tudi uvozniki (takih je bilo 67,2 odstotka), med uvozniki pa podjetja, ki so samo uvažala (takih je bilo med uvozniki 70,1 odstotka).
100 izvoznikov, polovica izvoza
Izvoz Slovenije je bil predlani zgoščen v majhnem številu največjih izvoznikov. Petdeset največjih izvoznikov oz. 0,2 odstotka vseh podjetij, ki so trgovala na izvozni strani, je ustvarilo 43 odstotkov vrednosti celotnega izvoza, 100 največjih izvoznikov pa več kot polovico vrednosti celotnega izvoza.

Večino vrednosti blagovne menjave na izvozni strani (88,7 odstotka vrednosti celotnega izvoza) je ustvarilo 1.000 največjih izvoznikov, kar so štirje odstotki vseh podjetij, ki so trgovala na izvozni strani.

100 uvoznikov, polovica uvoza
Tudi uvoz Slovenije je bil v letu 2016 skoncentriran v majhnem številu največjih uvoznikov, saj je 20 največjih uvoznikov prispevalo več kot petino vrednosti celotnega uvoza, 100 največjih uvoznikov pa približno polovico vrednosti celotnega uvoza. Tako kot pri izvozu je tudi pri uvozu ustvarilo večino vrednosti blagovne menjave 1.000 največjih uvoznikov (to je le 1,8 odstotka vseh podjetij, ki so trgovala na uvozni strani), in sicer 80,6 odstotka vrednosti celotnega uvoza.

Podjetja v večinski tuji lasti prispevala ...
Podjetja, ki so v večinski tuji lasti (teh je bilo v letu 2016 med vsemi izvozniki 9,8 odstotka), so ustvarila več kot tretjino vrednosti celotnega izvoza oz. 37,3 odstotka. Slovenska mednarodno povezana podjetja, to so podjetja v večinski slovenski lasti z enotami v tujini (teh je bilo med vsemi izvozniki le 1,2 odstotka), pa so ustvarila 25,6 odstotka vrednosti celotnega izvoza. Podobna razmerja kot za izvoz so veljala tudi za uvoz blaga.

Med slovenskimi izvozniki je bil v letu 2016 številčno največji delež tistih (65,4 odstotka vseh izvoznikov), katerih delež izvoza v njihovem prihodku od prodaje je znašal manj kot 25 odstotka. Ta podjetja so ustvarila 7,8 odstotka celotne vrednosti slovenskega izvoza.

Več kot polovico (51,5 odstotka) vrednosti celotnega izvoza Slovenije so ustvarila podjetja, katerih delež izvoza v prihodku od prodaje je bil vrednostno najmanj 75-odstoten. Številčni delež teh izvoznikov od celotnega števila slovenskih izvoznikov, ki so v letu 2016 izvažali, je bil 8,2-odstoten.