Foto: BoBo

Spoštovani, dne 22. 2. 2019 ste na spletnem portalu MMC objavili prispevek z naslovom »Gramoznica, iz katere se skuša izkopati večmilijonsko državno nadomestilo« (https://www.rtvslo.si/slovenija/gramoznica-iz-katere-se-skusa-izkopati-vecmilijonsko-drzavno-nadomestilo/480418), v katerem novinar Miha Zavrtanik raziskuje ozadje načrtov za odkup posameznih zemljišč za potrebe obratovanja HE Brežice. Prispevek je bil po našem mnenju povsem korekten. Dne 5. marca 2019 pa ste na spletnem mestu MMC objavili prikaz nasprotnih dejstev (https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/prikaz-nasprotnih-dejstev-gramoznica-iz-katere-se-skusa-izkopati-vecmilijonsko-drzavno-nadomestilo/481816), pod katerega je podpisana družba Kostak, d.d.

Slednje navaja netočne podatke in zavaja javnost, saj je za odkup zemljišč za urejanje infrastrukture kot tudi ureditev nadomestnih habitatov za potrebe izgradnje vseh hidroelektrarn na spodnji Savi (torej tudi HE Brežice) izključno zadolžena družba Infra d.o.o. in ne družba HESS, d.o.o. Zato je tudi družba Infra d.o.o. edina pooblaščena, da v imenu koncendenta (Republika Slovenija) vodi tozadevne postopke. Ob tem ostro zanikamo navedbe družbe Kostak d.d., da naj bi »vodilna predstavnika družb HESS in Infra tudi s hudimi pritiski zahtevala, naj Kostak na območju gramoznice zgradi nadomestne habitate in jih kot vodno površino prepusti v upravljanje Republiki Sloveniji«. Poslovodstvo družbe HESS ni nikoli izvajalo očitanih pritiskov. Poudariti pa je potrebno, da sta HESS in Kostak v sodnem sporu zaradi slabo opravljenih gradbenih del na HE Brežice s strani družbe Kostak in taki poskusi diskreditacije ali pritiska na vodstvo HESS niso na mestu.

Skladno z določbo 26. in 42. člena Zakona o medijih (ZMed) vam pošiljamo ta odgovor v zvezi z objavljeno informacijo dne 5. 3. 2019 in pričakujemo objavo popravka.

Za spoštovanje zakonskih določil se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.