Panamski dokumenti. Foto: TV Slovenija
Panamski dokumenti. Foto: TV Slovenija

V zvezi s krajo identitete pri ustanavljanju podjetij v tujini je bila v prispevku z naslovom »Panamski dokumenti: nekdanjemu inšpektorju Obrezu res ukradli identiteto« omenjena tudi ga. Tatjana Alfirević. Tatjana Alfirević je februarja 2010 kot inšpektorica JAZMP potovala na Kitajsko, saj je novomeško podjetje Krka d.d. leta 2009 podalo vlogo na JAZMP za izdajo certifikatov o dobri proizvodni praksi za dva kitajska partnerja. Tatjana Alfirević je inšpekcijski nadzor opravljala skupaj s kolegom Janezom Obreza. Tako kot pri Janezu Obrezi, se je tudi pri njej izkazalo, da je bila njena identiteta ukradena in zlorabljena za ustanavljanje podjetij s strani tretjih tujih oseb, ki so Tatjani Alfirević povsem neznani in s katerimi ni v nobenem razmerju. Tatjana Alfirević je sprožila proti storilcem kazenske postopke z namenom, da bi jasno in nedvoumno izkazala, da njeno delovanje ni bilo nikoli v nasprotju z veljavnimi predpisi.

Po pooblastilu, Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o.