Zdaj se je zgodba o povezovanju slovenske premazne industrije, ki se je začela s Heliosovim nakupom Colorja, zokrožila. Foto: RTV  SLO
Zdaj se je zgodba o povezovanju slovenske premazne industrije, ki se je začela s Heliosovim nakupom Colorja, zokrožila. Foto: RTV SLO

Imetniki Belinkinih delnic bodo za 43,5 delnice dobili eno Heliosovo delnico. Skupini Helios, v kateri je 24 družb z več kot 2.200 zaposlenimi v 13 državah, se pridružuje 10 Belinkinih družb s 645 zaposlenimi v treh državah. Po besedah predstavnika uprave Heliosa Uroša Slavinca se Belinkin program deloma pokriva s Heliosovim, predvsem pa se z njim dopolnjuje. Pripojitev bo omogočila poenotenje nastopa v nekaterih območjih in izboljšanje tržne pozicije.

Odpuščanj ne predvidevajo, saj ima Helios zaradi svoje širitve že zdaj težave pri iskanju novih kadrov.

Uprava Heliosa, ki se ji bo kot eden izmed podpredsednikov pridružil dozdajšnji predsednik Belinkine uprave Branko Paš, bo morala precej napora vložiti v beograjsko Dugo, v kateri je Belinka največji posamični lastnik. Podjetje, ki zaposljuje 54 odstotkov vseh Belinkinih zaposlenih, ni več v tako dobrem položaju kot nekoč.

Delničarji obeh družb pa so na današnji skupščini potrdili tudi vrednost dividend, ki bo v Heliosu znašala 12 evrov bruto na delnico, v Belinki pa 0,75 evra bruto na delnico.