Akcijski načrt projekta elektronskega cestninjenja je prejšnja vlada sprejela leta 2009. Foto: EPA
Akcijski načrt projekta elektronskega cestninjenja je prejšnja vlada sprejela leta 2009. Foto: EPA

Vlada bo Družbi za avtoceste RS (Dars) v kratkem naložila, naj ustavi vse dejavnosti za uvedbo elektronskega cestninjenja. To namero je razbrati iz poročila o izvajanju akcijskega načrta za elektronski cestninski sistem v prostem prometnem toku.
Akcijski načrt je sprejela vlada Boruta Pahorja leta 2009. Na njegovi podlagi je Dars avgusta 2010 objavil mednarodno javno naročilo za novi cestninski sistem. Rok za oddajo ponudb, ki se je sicer že nekajkrat podaljšal, se izteče 20. marca.

Dars že zdaj težko odplačuje obveznosti
Postopek torej že teče, ministrstvo za infrastrukturo in prostor pod vodstvom Zvonka Černača pa ugotavlja, da bi bilo v trenutnih gospodarskih in finančnih razmerah neracionalno investirati v vzpostavitev popolnoma novega sistema. Dars bo namreč v prihodnjih letih iz zbranih cestnin težko odplačeval anuiteto za že prevzete obveznosti, nov sistem pa bi bil še dodatno breme, menijo na ministrstvu.
... ko bodo sprejete usklajene rešitve EU-ja
Po njihovem prepričanju je smotrno, da se projekt nadaljuje, ko bodo sprejete usklajene rešitve na ravni Evropske unije. Na tej ravni namreč še niso definirane ustrezne tehnične, pravne in komercialne rešitve, ki bi omogočale enotno evropsko izvajanje. Vinjetni sistem tako do nadaljnjega velja, saj je elektronsko cestninjenje osebnih vozil še veliko zahtevnejše od cestninjenja tovornih vozil.
Černač je takšno ureditev napovedal že na predstavitvi kot kandidat za ministra pred matičnim parlamentarnim odborom.