Največji delež novonastalih in ugaslih podjetij je odpadel na dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil. Foto: BoBo
Največji delež novonastalih in ugaslih podjetij je odpadel na dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil. Foto: BoBo

Odstotki podjetij, ki so bila ustanovljena leta 2012 in so po petih letih še poslovala, so bili visoki še v dejavnostih predelovalne dejavnosti ter dejavnosti promet in skladiščenje (v vsaki po 43,5 odstotka) in poslovanje z nepremičninami (42,9 odstotka).

V Sloveniji je leta 2017 začelo poslovati 7186 novih podjetij z vsaj enim zaposlenim, 7640 podjetij z vsaj enim zaposlenim pa je v tem letu nehalo poslovati. Prvih je bilo za 14 odstotkov manj, drugih pa za štiri odstotke več kot leta 2016, je sporočil statistični urad.

Največji delež novonastalih in ugaslih podjetij je odpadel na dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (prvih je bilo 18,5 odstotka, drugih 18,8 odstotka). Sledila so podjetja v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (15,8 oz. 16,6 odstotka) in podjetja v gradbeništvu (15,1 oz. 16,5 odstotka).

Pravne in fizične osebe

Med vsemi podjetji, ki so poslovala leta 2017, je bilo podjetij z vsaj enim zaposlenim, nastalih v tem letu na novo, 9,8 odstotka. Podjetij z vsaj enim zaposlenim, ki so v tem letu nehala poslovati, pa je bilo med vsemi podjetji 10,4 odstotka.

Tako med novonastalimi kot ugaslimi podjetji so glede na pravnoorganizacijsko obliko prevladovale pravne osebe. Novonastala podjetja z vsaj enim zaposlenim so bila v 54,7 odstotka pravne osebe, v 45,3 odstotka pa fizične osebe. Podjetja z vsaj eno zaposleno osebo, ki so nehala poslovati, pa so bila v 52,1 odstotka pravne, v 47,9 odstotka pa fizične osebe.

Večina podjetij, ki so bila ustanovljena v letu 2017, in tudi večina tistih, ki so v tem letu nehala poslovati, je zaposlovala po največ štiri ljudi. Med prvimi je bilo takih 97 odstotkov, med drugimi pa 98,1 odstotka podjetij, je še dodal statistični urad.