Foto: BoBo
Foto: BoBo

Zaradi izjemno visokih cen pogonskih goriv se je vlada sredi junija odločila za ponovno regulacijo cen pogonskih goriv zunaj avtocest. Omejila je višino marže trgovcev pri litru 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva. Do 17. avgusta pa je tudi ukinila obveznost plačila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida za dizelsko gorivo in bencin.

Na ponedeljkovi dopisni seji je vlada s 17. avgustom znova uvedla prispevek za energetsko učinkovitost, in sicer na enaki ravni, kot je bila pred začasno ukinitvijo, 0,8 centa pri litru dizelskega goriva oz. 0,736 centa pri litru bencina.

"Prispevek za energetsko učinkovitost je namreč nujno treba uvesti nazaj, ker se s pomočjo teh sredstev sofinancira ukrepe prek Eko sklada. S temi sredstvi se podpirajo investicije, ki zvišujejo energetsko neodvisnost, povečujejo energetsko učinkovitost in povečujejo delež obnovljivih virov energije. Uvedba prispevka je nujna tudi zato, ker lahko daljše obdobje brez tega prispevka ogrozi tudi izvajanje že potrjenega programa Eko sklada in javnih razpisov, ki so v izvajanju," so navedli v sporočilu za javnost.

Glede na vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov se bodo 17. avgusta dvignile tudi najvišje višine marže trgovcev pri drobnoprodajnih cenah 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest.

Najvišja marža trgovcev bo po 17. avgustu znašala 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina. Trenutno znaša 0,0591 evra/liter za dizelsko gorivo in 0,0607 evra/liter za 95-oktanski bencin.

Prerazporejena proračunska sredstva

Vlada je na dopisni seji zaradi zahteve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prerazporedila skoraj 90 milijonov evrov za financiranje določenih ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19. Od tega so 60 milijonov prerazporedili znotraj finančnega načrta ministrstva za zdravje, 28,6 milijona pa s postavke pri ministrstvu za finance.

Znotraj sredstev ministrstva za zdravje so sicer namenili še približno 4,9 milijona evrov za plačilo obveznosti, povezanih z ukrepi za obvladovanje covida-19, med drugim v povezavi z mobilno aplikacijo #OstaniZdrav, izvajanjem telemedicine in testiranjem.

Iz finančnega načrta ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa so v tekočo proračunsko rezervo prerazporedili neporabljenih približno 2,4 milijona evrov, navaja vladno sporočilo za javnost.

Vlada je na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih imenovala Jasno Rojc, za direktorja družbe za upravljanje javnega potniškega prometa pa Mirana Sečkega.

Vlada pa je tudi izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju položaja v. d. direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo Danila Lončariča zaradi ukinitve urada za demografijo.