Gospodarska klima se je ohlajala že pred epidemijo, zaradi nje se bo še bolj. Foto: Surs
Gospodarska klima se je ohlajala že pred epidemijo, zaradi nje se bo še bolj. Foto: Surs
Sorodna novica Intervencija v slogu Singapurja bi pomenila vsaj tri milijarde evrov pomoči

Čakanje na delo in karantena

Predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki ga bo DZ obravnaval po nujnem postopku, predvideva državno pomoč delodajalcem, ki zaradi slabega poslovnega položaja ne morejo zagotavljati dela najmanj 30 odstotkom zaposlenim delavcem hkrati in jih bodo zato napotili na začasno čakanje na delo.

Pomoč države je predvidena tudi v primerih, ko delavec dela ne bo mogel opravljati zaradi karantene, odrejene z odločbo ministra za zdravje.

Sorodna novica Streljati čim prej in z vsemi topovi

V obeh primerih bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove za nadomestilo plače. Pri čakanju na delo bodo breme izplačila nadomestila plače v višini 60 odstotkov nosili delodajalci, preostalih 40 odstotkov pa država, pri karanteni pa bo za nadomestilo plače poskrbela izključno država. Skupaj je za ta ukrep namenjenih 51,5 milijona evrov.

Delo od doma

V okviru zakona o delovnih razmerjih je delodajalcem omogočena tudi določena fleksibilnost pri opravljanju dela; delovne procese lahko organizirajo kot delo na domu.

Kreditne linije

Država bo likvidnostne težave podjetij reševala skupaj s SID banko, in sicer v obliki novih oz. dopolnjenih ukrepov v skupni višini približno 200 milijonov evrov in v okviru obstoječih 600 milijonov evrov za posredno financiranje podjetij prek bank.

S Slovenskim podjetniškim skladom ministrstvo za gospodarstvo pripravlja še ukrepe za mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 milijonov evrov. Ta sredstva bodo na trgu na voljo od 20. marca dalje.

Regionalni razvojni sklad Ribnica bo medtem podjetjem omogočil, da bodo dražja posojila zamenjala za cenejša in dolgoročnejša.

Poroštveni potencial

Za posojila ima gospodarsko ministrstvo trenutno na voljo šest milijonov evrov, v dogovoru z ministrstvom za finance pa bi lahko po potrebi aktivirali še za okoli 20 milijonov evrov poroštvenega potenciala.

Odlog davčnih obveznosti

Poslovni subjekti lahko pri blaženju posledic epidemije koronavirusa posežejo tudi po obstoječih ugodnejših načinih poplačila davčnih obveznosti, in sicer odlogu plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnem odplačilu davka na največ 24 obrokov. Ob tem morajo dokazati, da jim grozi hujša gospodarska škoda, ali pa predložiti ustrezno zavarovanje.

Poleg tega je vlada sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Ta med drugim predvideva zamik roka za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Več o tem predlogu zakona v okvirju na dnu članka.

Odlog bančnih obveznosti

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek med možnimi ukrepi v pomoč podjetjem omenja tudi zamik bančnih obveznosti za vsaj pol leta.

Finančno ministrstvo pa je pripravilo osnutek zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. Podjetjem, ki so se zaradi epidemije novega koronavirusa znašla v težavah, bi vlada priskočila na pomoč tudi z odlogom odplačevanja kreditov. Banke bodo lahko podjetjem odobrile odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb za 12 mesecev. Več podrobnosti v drugem okvirju na dnu članka.

Podaljšani roki za predložitev dokumentacije

Finančno ministrstvo načrtuje podaljšanje rokov za predložitev obrazcev in druge dokumentacije državnim organom - finančni upravi in Ajpesu.

Ukrepi za samozaposlene

Sorodna novica Na vlado naslovljena spletna peticija za pomoč samozaposlenim

Gospodarsko ministrstvo pripravlja rešitve za samozaposlene, in sicer v obliki dopolnil k predlogu zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače.

Dopolnila bodo šla v smeri morebitnega odloga socialnih prispevkov za samostojne podjetnike brez zaposlenih, napovedujejo na ministrstvu. Počivalšek pa pravi, da razmišljajo tudi o financiranju 40-odstotnega nadomestila plače samostojnim podjetnikom.

Promocija turizma

Slovenska turistična organizacija (STO) se je na trenutne nestabilne gospodarske razmere v turizmu odzvala s spremembo aktualnih javnih razpisov in s prilagoditvijo aktivnosti na emitivnih trgih slovenskega turizma.

Pomoč na področju internacionalizacije

Sorodna novica Janša: V naslednjih dneh bomo ukrepe stopnjevali

Gospodarsko ministrstvo zmanjšanje negativnih vplivov načrtuje tudi z delnim povračilom stroškov, ki jih imajo mala in srednja podjetja zaradi načrtovane udeležbe na sejmih v tujini ali drugem mednarodnem dogodku, ki ga je organizator odpovedal zaradi koronavirusa. Prav tako bo pokrit strošek udeležbe na virtualnem sejmu.

Obeta se še več ukrepov

Premier Janez Janša je danes po seji Sveta za nacionalno varnost napovedal, da bo vlada v naslednjih dneh ukrepe stopnjevala. V prvem koraku bodo sprejeti najnujnejši zakonski ukrepi, v drugem pa sistemski protikrizni zakonodajni paket.


Odlog davčnih obveznosti?

Vlada je na dopisni seji sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim se bo administrativno razbremenilo podjetnike in podjetja v času, ko se spopadajo s posledicami epidemije novega koronavirusa.


Namesto do 31. marca bodo morali zavezanci davčne obračune akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčne obračune davka od dohodkov pravnih oseb za lani oddati najpozneje do 31. maja. Na konec maja je prestavljen tudi rok za oddajo letnih poročil za leto 2019 agenciji za javnopravne evidence in storitve.


Zavezanci bodo lahko zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa zaprosili za dovoljenje za odlog plačila davka za čas do dveh let oz. za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v dveh letih. Odlog plačila davka je sicer možen že zdaj, vendar bodo pogoji za uveljavitev te možnosti po novem blažji in bolj enostavni.


Vlada predlaga tudi zamik skrajnega roka za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija. Doslej je morala finančna uprava zavezancem, za katere je imela podatke, informativne izračune dohodnine odposlati najpozneje do konca maja. Zavezanci, ki informativnega izračuna dohodnine ne bodo prejeli do 15. julija, bodo zato morali napoved za odmero dohodnine sami vložiti najpozneje do 31. avgusta.


Predlog interventnega zakona sega tudi na področje državnega proračuna. Da bo vlada lahko zagotovila dodatna sredstva za nujne ukrepe, povezane z epidemijo, bo lahko za čas do sprejetja rebalansa zadržala izvrševanje posameznih proračunskih izdatkov, ki ne predstavljajo zakonsko določenih nalog.


Poleg tega se na novo določa rok, v katerem mora vlada državnemu zboru predložiti rebalans državnega proračuna - to mora storiti najpozneje v 90 dneh po prenehanju izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija novega koronavirusa. Vanj bo vključila tudi vse izdatke, povezane z epidemijo.


Za nemoteno izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo, bo treba v zelo kratkih rokih zagotavljati zadosten obseg sredstev. Ker tega ob pripravi proračuna države ni bilo mogoče načrtovati, se vladi za obdobje trajanja epidemije daje večja pooblastila za prerazporejanje v okviru sprejetega proračuna, je še razvidno iz predloga zakona, ki ga vlada pošilja v DZ v sprejetje po nujnem postopku.


Odlog odplačevanja posojil za podjetja?

Podjetjem, ki so se zaradi epidemije novega koronavirusa znašla v težavah, bi vlada priskočila na pomoč tudi z odlogom odplačevanja kreditov. Banke bodo lahko podjetjem odobrile odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb za 12 mesecev, je razvidno iz predloga, ki so ga pripravili na finančnem ministrstvu.

Vlada naj bi predlog zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev obravnavala na sredini seji in ga po pričakovanjih poslala v obravnavo v DZ po nujnem postopku. "Nujno je treba pristopiti k reševanju likvidnostnih težav podjetij, ki so posledica zlasti zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje in težav v dobaviteljskih verigah," so pojasnili na finančnem ministrstvu.

Po predlogu bo banka ali hranilnica odobrila kreditojemalcu - to so lahko podjetja, zadruge, samostojni podjetniki ali samozaposleni s sedežem v Sloveniji - odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če te obveznosti do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo. Vlogo za odlog plačila obveznosti bodo morali kreditojemalci vložiti najpozneje v šestih mesecih po preklicu epidemije.

Namen predloga zakona je prispevati k reševanju zapletene problematike, ki jo imajo podjetja, ki poslujejo v prizadetih panogah, v odnosu do bank, je finančno ministrstvo zapisalo v obrazložitvi predloga zakona. Epidemija novega koronavirusa je številna podjetja pahnila v težaven likvidnostni položaj, zaradi česar vlada pripravlja oz. je že pripravila še nekatere druge ukrepe, s katerimi želi prispevati k blaženju učinkov virusa na gospodarstvo.