Avtobusna postaja ob podjetju Mariborska livarna Maribor leta 2014. Foto: BoBo
Avtobusna postaja ob podjetju Mariborska livarna Maribor leta 2014. Foto: BoBo

"Zavedamo se, da je prav vsako podjetje pomembno za slovensko gospodarstvo. V primeru težav podjetij smo posebej pozorni na položaj zaposlenih in njihovih družin. Tako je tudi v primeru MLM-ja, zato smo s podjetjem in sindikatom v rednem stiku," je po navedbah ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport dejal minister Matjaž Han, potem ko je dopoldne skupaj s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidijo Jerkič obiskal Mariborsko livarno Maribor (MLM) ter se z upravo in delavskimi predstavniki pogovarjal o mogočih rešitvah.

Obisk ministra in sindikalistke v Mariboru. Foto: MGTŠ
Obisk ministra in sindikalistke v Mariboru. Foto: MGTŠ

Iskali možnosti za pomoč, niso jih našli

Mariborska družba je v težavah zaradi vrste objektivnih okoliščin – posledic pandemije, težav v dobaviteljskih verigah, energetske krize in zmanjšanja avtomobilske proizvodnje v Evropi. Ob tem je Han spomnil, da je že lani, takoj po začetku mandata, obiskal podjetje in v tem času je gospodarsko ministrstvo preverilo vse možnosti za pomoč.

Spomnil je, da je vlada podjetju že dvakrat dodelila državno pomoč, leta 2015 na podlagi takrat veljavnega zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 5,1 milijona evrov, nato pa v letih 2019 in 2020, ko je ob izbruhu pandemije podjetju odobrila moratorij na plačilo obveznosti.

Mariborsko podjetje je sicer od leta 2009 neposredno od države prejelo že več kot 13,3 milijona evrov različnih pomoči, tako za naložbe v razvoj in industrijske raziskave, ustvarjanje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest kot za reševanje finančnih težav in prestrukturiranje. Ob tem sta se v finančno sanacijo intenzivno vključila tudi Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Slovenski državni holding (SDH).

Sorodna novica Mariborska livarna na poti v stečaj

Na ministrstvu so ponovili torkova pojasnila iz SDH-ja, da evropski pravni okvir onemogoča dodelitev nove državne pomoči za prestrukturiranje družbi v težavah pred obdobjem desetih let od zadnje dodelitve oz. zaključenega programa prestrukturiranja.
Kljub temu je gospodarsko ministrstvo pri Evropski komisiji dvakrat preverilo možnosti za odobritev nove pomoči, a so iz Bruslja obakrat pisno odgovorili odklonilno in poudarili, da bi bila nova dodelitev državne pomoči v nasprotju s pravili, saj desetletni rok za ponovno podelitev pomoči še ni potekel.

Še vedno si želijo nekoga, ki bo prinesel denar

Na sestanku z upravo, SDH-jem in ministrstvom za delo so sogovorniki znova preučili mogoče rešitve, a žal nobena od njih zaradi že omenjenih pravil o državnih pomočeh ni dopustna. Minister Han je zato poudaril, da MLM potrebuje novega lastnika. "Kot sem razumel SDH, so njihova vrata odprta za vse zainteresirane," je dodal.

Prejšnji teden so na gospodarskem ministrstvu opravili sestanek z enim od potencialnih tujih kupcev, ki pa je investicijo pogojeval z zahtevo po 12-milijonski subvenciji države po zakonu o spodbujanju investicij.

Kot so pojasnili, takšni zahtevi ne morejo ugoditi, ker je za tovrstno financiranje predpisan jasen zakonski postopek, država pa tako ne sofinancira prevzemov podjetij, ampak le naložbe v podjetja, prav tako pa takšna sredstva trenutno v proračunu ministrstva niso zagotovljena.

Nemški Mutares je odstopil od namere za prevzem proizvodnje

V SDH-ju so v torek potrdili, da je potencialni interesent za prevzem tovarne, ki je zdaj v stoodstotni lasti države, odstopil od namere. Šlo je za nemški Mutares, ki že ima v lasti koprski Cimos.

Dolgotrajne težave MLM-ja

Sorodna novica Sodišče le sprožilo stečaj Armala in Saniteca

MLM se je v težavah znašel že pred dobrim desetletjem, ko je insolventnost razglasila njihova takrat največja lastnica Metalka s sedežem na Dunaju, pozneje pa so Nova KBM, Abanka Vipa in Probanka del svojih v podjetje vloženih posojilnih sredstev konvertirale v kapitalske deleže. Ker te leto pozneje, niso želele dokapitalizirati podjetja, je MLM aprila 2013 šel v prisilno poravnavo, njeni hčerinski družbi Sanitec in Armal pa v stečaj, zaradi česar je brez dela ostalo 200 ljudi.

Evropska komisija je oktobra istega leta odobrila državno poroštvo za državno pomoč MLM-ju v vrednosti 5,1 milijona evrov, podjetje pa se je usmerilo predvsem v avtomobilsko industrijo. V zadnjih letih so se izjalovili vsi poskusi prodaje podjetja, ki je kljub dovolj dela samo v zadnjih treh letih naredila skoraj osem milijonov evrov dodatne izgube.

Samo lani so ob 43 milijonih evrov prihodkov zaznali za 3,6 milijona evrov izgube, ki jo je državni lastnik na junijski skupščini pokril z znižanjem osnovnega kapitala.

NS: Pogoji za insolventnost niso izpolnjeni

Da so člani nadzornega sveta seznanjeni z zahtevnimi razmerami v družbi, je za STA povedala predsednica nadzornega sveta Saša Vergan, prav tako so po njenih besedah v rednih stikih z upravo. Ob tem je zatrdila, da podjetje za zdaj ne izpolnjuje nobenega zakonskega pogoja za insolventnost in da so bile neto plače tudi ta mesec redno nakazane na račune zaposlenih.

Nadzorniki naj bi pred kratkim predsedniku uprave Davorju Šeniji, ki je v torek za agencijo izrazil razočaranje nad odnosom državnih lastnikov, podelili nov mandat, a ga ta po neuradnih informacijah še ni želel sprejeti. Prva nadzornica je v povezavi s tem pojasnila, da Šeniji mandat poteče 25. septembra, dejavnosti za imenovanje potekajo, pri čemer statut dopušča tudi enočlansko upravo. Drugi član uprave je trenutno Samo Iršič.

Približno 350 zaposlenih je še naprej v negotovosti, predstavnik Sindikata Podravja Drago Lešnik pa je povedal, da je bil obisk ministra Hana korekten in da je bil edini, ki jih je bil pripravljen obiskati. Konkretnih odgovorov od njega niso mogli pričakovati, upajo pa, da se bo našla rešitev za podjetje, če le v ozadju niso kakšni drugi interesi.

Je mariborsko livarno mogoče rešiti?