Zahtevo je na Furs mogoče vložiti do 31. maja. Foto: BoBo
Zahtevo je na Furs mogoče vložiti do 31. maja. Foto: BoBo

Možnost, da zavezanec del svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje splošnokoristnih namenov, političnih strank in reprezentativnih sindikatov, se je v zakon o dohodnini vpisala z davčno reformo v letu 2007. Za splošnokoristne namene se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni.

Doslej je veljalo, da lahko zavezanci kot donacijo družbeno pomembnim ustanovam odstopijo pol odstotka svoje obračunane dohodnine, z uveljavitvijo sedmega protikoronskega zakona, ki ga je DZ sprejel v torek, pa se bo ta delež zvišal na en odstotek. Kdor se je o donaciji že odločil, se mu bo delež podvojil, razen če seveda zahteve ne bo spremenil.

Zakon tudi določa, da so do donacij za leto 2020 upravičene tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, status pa si bodo uredile do 31. marca 2021. Na tej podlagi bo vlada seznam upravičencev do donacij za leto 2020 posodobila najpozneje do 15. maja 2021. Danes je nanj že vpisala šest novih upravičencev, ki so zaradi napake pri vnosu v evidenco izpadli.

Hkrati s podaljšanjem roka za vložitev zahteve za donacije za pet mesecev je vlada tudi določila, da Furs donacije nakaže upravičencem vsako leto do 31. januarja in do 30. septembra. Oba roka je torej podaljšala za deset dni.

Upravičencev do donacij je nekaj tisoč. Po podatkih za leto 2019 je bilo donacij 496.363 v skupnem znesku blizu 5,5 milijona evrov. Do leta 2016 je največ denarja prejemala Slovenska karitas, pred štirimi leti pa jo je prehitelo društvo klovnov zdravnikov Rdeči noski.