Novoimenovna uprava Zavarovalnice Triglav bo mandat lahko nastopila po izdanem dovoljenju Agencije za zavarovalni nadzor. Foto: MMC RTV SLO
Novoimenovna uprava Zavarovalnice Triglav bo mandat lahko nastopila po izdanem dovoljenju Agencije za zavarovalni nadzor. Foto: MMC RTV SLO

Stebernak bo vodil področji strateških naložb in kontrolinga, Slapar področje premoženjskih zavarovanj, Vovk življenjska zavarovanja, Brodnjak pa finance. Nova uprava pa ima še enega starega člana, in sicer Vladimirja Miša Čeplaka, ki je zavarovalnico začasno vodil po odstopu Andreja Kociča. Kot delavski direktor bo še naprej skrbel za področji kadrov ter organizacije poslovnih procesov. Mandat vseh članov uprave, razen Čeplakov, bo trajal pet let, Čeplaku pa bo potekel 6. junija 2010. Novoimenovna uprava bo mandat lahko nastopila po izdanem dovoljenju Agencije za zavarovalni nadzor.

Na seji nadzornikov je bilo sprejetih še nekaj drugih sklepov. Tomažu Rotaru bo mandat potekel z dnem uveljevitve sklepa nadzornega sveta o imenovanju Rakovca za predsednika uprave, torej takrat, ko bo agencija izdala dovoljenje.

Odpoklican je bil še en član uprave, in sicer Borut Eržen, ki na položaju ostaja do konca leta, ob odhodu pa bo prejel šest mesečnih plač odpravnine. Sam pa je nepreklicno odstopil član nadzornega sveta Mirko Miklavčič.