Petrol bo za lansko leto izplačal 22 evrov dividende na delnico. Foto: BoBo
Petrol bo za lansko leto izplačal 22 evrov dividende na delnico. Foto: BoBo
Nada Drobne Popović. Foto: BoBo
Nada Drobne Popović. Foto: BoBo

"Na podlagi analize strokovnjakov smo ugotovili, da so predpostavke odškodninske odgovornosti izpolnjene pri poslih nakupu in dokapitalizaciji družbe mBills ter še nekaj manjših družbah. Po oceni je nastalo za dobrih osem milijonov evrov škode, za katero solidarnostno odgovarja uprava. Tožbo smo že vložili," je po pisanju spletne izdaje Financ na skupščini povzela Nada Drobne Popovič.

"Gre za farso, svoje odlično delo bomo pojasnjevali na sodišču," pa je delničarjem povedal nekdanji predsednik uprave Tomaž Berločnik, ki je upravo vodil s članoma Rokom Vodnikom in Igorjem Stebernakom. "Posle smo že razložili, poudarjam le, da smo vse izpeljali z dolžno skrbnostjo in strokovnostjo, vse je tudi v vseh letih pregledal revizor, ki v nobenem ni našel napak. Tudi ne v zadnjih dveh letih, ko ne vodim več uprave," je dodal.

Revizor imenovan decembra 2019

Delničarji so revizorja, ki naj pregleda 30 poslov, sklenjenih od začetka leta 2015 do oktobra 2019, imenovali na skupščini decembra 2019, da je ugotovil nepravilnosti pri poslih z družbo mBills in še sedmih drugih, pa so bili seznanjeni na skupščini decembra lani. Takrat so upravi naložili, naj izvede nadaljnje dejavnosti.

Ta je pri vsakem izmed osmih protipravnih poslov preverila obstoj in vrednost oškodovanja, so zvečer prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola. Pri tem vseh predpostavk odškodninske odgovornosti niso prepoznali pri štirih poslih, pri enem je zadeva že zastarala, pri preostalih štirih poslih pa so ocenili, da je Petrolu nastalo za nekaj več kot osem milijonov evrov škode, za katero solidarno odgovarjajo Berločnik, Stebernak in Vodnik, so dodali.

22 evrov za delnico

Delničarji so potrdili predlog, da se od 45,36 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 45,22 milijona evrov. Brez upoštevanja lastnih delnic to znaša 22 evrov bruto na delnico, kar je enako kot lani in doslej rekordna višina. Preostanek bilančnega dobička v znesku 132.440 evrov bo družba razporedila v druge rezerve iz dobička.

Tomaž Berločnik. Foto: BoBo
Tomaž Berločnik. Foto: BoBo

Skupščina se je seznanila z odstopno izjavo Branka Bračka, ki jo je podal, preden je nastopil mandat nadzornika. V nadzorni svet je imenovala predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Janeza Žlaka. Upravi in nadzornemu svetu je za lansko delo, v katerem je Skupina Petrol ustvarila 72,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 31 odstotkov manj kot leta 2019, podelila razrešnico.

Delničarji so potrdili še sklep, da sejnina za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 evrov bruto, člani nadzornega sveta pa prejmejo še osnovno plačilo za opravljanje funkcije, tj. 15.000 evrov bruto letno. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do doplačila v vrednosti 50 odstotkov osnovnega plačila, podpredsednik pa do doplačila v vrednosti 10 odstotkov osnovnega plačila.