Notranja revizija je ugotovila določene pomanjkljivosti v nadzorniških in prekrškovnih aktivnostih Banke Slovenije v obdobju iranskega pranja denarja v NLB-ju, so potrdili na BS-u. Foto: BoBo
Notranja revizija je ugotovila določene pomanjkljivosti v nadzorniških in prekrškovnih aktivnostih Banke Slovenije v obdobju iranskega pranja denarja v NLB-ju, so potrdili na BS-u. Foto: BoBo
Iranski državljan Iraj Farrokhzadeh je v NLB-ju pred leti odprl račune, na katere so v letih 2009 in 2010 prihajala nakazila iz iranske banke, s čimer naj bi s prenakazili v različne evropske države opral približno milijardo dolarjev. Foto: Reuters
Na BS-u so zapisali, da posameznih navedb iz poročila zaradi zaupnosti podatkov za zdaj ne morejo komentirati. Foto: BoBo

S sumi pranja denarja v NLB-ju in tudi v Novi KBM med letoma 2008 in 2011 se sicer v državnem zboru (DZ) ukvarja posebna preiskovalna komisija, ki naj bi po zaslišanju številnih prič iz bank, Banke Slovenije (BS) in drugih nadzorniških organov, politike ter organov pregona svoje ugotovitve predstavila prihodnji teden.

Na to, da naj bi iranski državljan Iraj Farrokhzadeh v NLB-ju pred leti odprl račune, na katere so v letih 2009 in 2010 prihajala nakazila iz iranske banke, s čimer naj bi s prenakazili v različne evropske države opral približno milijardo dolarjev, sta najprej opozorili komisija DZ-ja za preiskavo odgovornosti za bančno luknjo in komisija DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Ti sta lani pripravili vmesno poročilo in posebno poročilo na to temo, DZ pa ju je potrdil septembra. V njem je med drugim generalni policijski upravi, uradu za preprečevanje pranja denarja, Banki Slovenije in Komisiji za preprečevanje korupcije predlagal, naj v roku treh mesecev opravijo interni nadzor s poudarkom na odgovornosti pristojnih v omenjenem primeru.

Nadzorniške pomanjkljivosti
V BS-u so potrdili, da so postopek notranje revizije glede suma pranja denarja v NLB-ju izvedli. Revizija je ugotovila določene pomanjkljivosti v nadzorniških in prekrškovnih aktivnostih BS-a v takratnem obdobju, obenem pa tudi to, da je bil v okviru trenutnega izvajanja teh aktivnosti v primerjavi s stanjem v času primera Farrokhzadeh dosežen napredek oziroma da so večino ugotovljenih pomanjkljivosti že odpravili.

Pri tem so poudarili, da je v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za vzpostavitev in izvajanje učinkovitega sistema in za izvajanje ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma pri izvajanju transakcij in sklepanju poslovnih razmerij in že pred tem odgovorna banka, in ne BS. BS je tako kot urad za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma pristojen za nadzor nad izvajanjem določb zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, so dodali.

Zakaj ni bilo rednih pregledov?
Zaupne izsledke notranje revizije je sicer ta teden razkril portal Siol, ki je ob tem kot ključno ugotovitev navedel, da BS že vsaj desetletje nima učinkovitega sistema za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v slovenskih bankah.

Bančni nadzorniki, ki jih je tedaj vodil Marko Kranjec, so namreč kršitve v NLB-ju odkrili šele jeseni 2010, skoraj leto in pol po tem, ko so na potencialno sumljive transakcije prvič opozorili nekateri oddelki v NLB-ju. Tega zamika po navedbah iz notranje revizije, ki jih povzema Siol, ne bi bilo, če bi inšpektorji BS-a opravljali redne preglede največjih bank. "Aktivnejša politika nadzora Banke Slovenije nad izvajanjem zakona o preprečevanju pranja denarja (...) bi morda lahko privedla tudi do hitrejše zaznave sumov kršitev v NLB-ju," na portalu navajajo dokument.

S poznim začetkom prekrškovnega postopka je BS celo tvegal zastaranje pregona za nekatere očitane kršitve NLB-ja, v zadevi Farrokhzadeh pa je v celoti opustila izvedbo popolnega dokaznega postopka, po pisanju Siola poudarja poročilo. Pomanjkljivosti naj bi se nadaljevale tudi v času, ko je Banko Slovenije vodil Boštjan Jazbec.

Na BS-u so zapisali, da posameznih navedb iz poročila zaradi zaupnosti podatkov ne morejo komentirati, zatrdili pa so, da je več navedb "vzetih iz upoštevanega okvira in nenatančnih". "Tako tudi ni točna ugotovitev o desetletni neučinkovitosti BS-a na področju pranja denarja in financiranja terorizma," so podčrtali.