Foto: BoBo
Foto: BoBo
DZ sprejel energetski zakon, omilil pogoje za intervencijska vozila

Zelo obširen energetski zakon je zadnjo novelacijo imel lansko pomlad. Na predlog ministrstva za infrastrukturo je DZ odtlej sprejel več zakonov, v katere je Slovenija prenesla evropske direktive iz svežnja čiste energije za Evropejce in s katerimi se je zelo obsežen energetski zakon razdelil na več zakonov. Vsebina predloga zakona o energetski politiki se iz energetskega zakona izdloča zadnja.

V predlaganem osnutku ni več določbe glede obvezne priprave energetskega koncepta Slovenije. Slovenija je namreč na podlagi evropske uredbe o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov morala sprejeti dolgoročno podnebno strategijo in z njo uskladiti nacionalni energetski in podnebni načrt. Strategija je potrjena v okviru dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050.

DZ: Zelena luč za novelo protikorupcijskega zakona, rdeča za novelo energetskega zakona

Predlog zakona ureja načela energetske politike, ukrepe upravljanja energetske politike, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo, ureja pristojnost energetske inšpekcije, pooblastila in pogoje za energetskega inšpektorja, opredeljuje energetsko infrastrukturo ter ureja nekatera druga skupna vprašanja na področju energetike, izhaja iz predloga, objavljenega na e-demokraciji.

Predlog zakona prinaša tudi podrobnejšo ureditev prednostne rabe virov in obveznost poročanja iz nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Ob tem med drugim spreminja člene, ki se nanašajo na lokalne energetske koncepte in na postopke nadzora agencije za energijo.

S tem predlogom zakona se v slovenski pravni red prenašajo evropske direktive, in sicer o skupnih pravilih notranjega trga električne energije, o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom ter o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pošlje najpozneje do 1. septembra.