Foto: BoBo
Foto: BoBo

Število zaklanih glav goveda se je lani v primerjavi z letom prej zmanjšalo za en odstotek, prašičev za 13 odstotkov, ovc za pet odstotkov, koz pa za osem odstotkov. Perutnine je bilo medtem zaklane za štiri odstotke več.

Na družinskih kmetijah oziroma zunaj klavnic je bil medtem zakol vseh vrst živali na letni ravni manjši. Tam je bilo zaklanih približno 41.000 prašičev oziroma za 39 odstotkov manj kot leto prej, 22.000 koz oziroma za devet odstotkov manj, 258.000 kljunov perutnine oziroma za sedem odstotkov manj in 81.000 ovc oziroma za šest odstotkov manj.

Celoten zakol prašičev, v klavnicah in zunaj njih, je bil za 13 odstotkov manjši kot leto prej. V klavnicah je bilo zaklanih za približno sedem odstotkov manj prašičev, zunaj klavnic pa za približno 39 odstotkov manj. Zunaj klavnic je bila opravljena manj kot petina vsega zakola prašičev v Sloveniji.

Zakol drobnice so lani opravili večinoma zunaj klavnic (87 odstotkov zakola ovc in 96 odstotkov zakola koz), zakol perutnine pa skoraj v celoti v klavnicah (v več kot 99 odstotkih primerov).

Zakol govedi se po podatkih statističnega urada opravlja samo v klavnicah.