Izvaja ga Kulturno-turistični rekreacijski center (KTRC) Radeče.

Projekt, ki se bo končal konec septembra, uvaja tehnične rešitve za virtualno doživljanje dediščine, igrive animacije, upravljavski načrt arheološke dediščine, naravne vrednote in druge investicijske ukrepe varstva narave.

Od začetka leta 2021 partnerji projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja, vodilni partner je Zavod Svibna iz Krškega, zbirajo in poustvarjajo zgodbe o posavskih Ajdih, njihovih pradavnih prednikih. Tako so jih poimenovali zgodnji krščanski priseljenci, v različnih mitoloških zgodbah pa so označeni kot velikani, graditeljih kamnitih monumentalnih struktur.

Od mlajše kamene dobe do pozne antike
Povezali so arheološka najdišča Posavja, ki imajo v svojem nazivu pridevnik ajdovski in ki se nahajajo sredi območij naravne dediščine oz. posebnih varovanih območij, kot so Ajdovska jama pri Nemški vasi, Ajdovska jama v Silovcu pri Sromljah, Ajdovski Gradec nad Vranjem pri Sevnici in Ajdov grob na obronku gozda Jatna v radeški občini. Povezujejo različna ajdovska obdobja, od mlajše kamene dobe do pozne antike.

Občina Krško bo poskrbela za igrano-dokumentarni film o Ajdovski jami in načrt upravljanja za to lokacijo tako z vidika varstva narave kot kulturne dediščine. Posavski muzej Brežice bo izvedel rokodelske delavnice, razvil spominke, izdelal interaktivni zemljevid – aplikacijo Sledi Ajdov v Posavju, izvedel interdisciplinarno raziskavo o sledeh Ajdov v Posavju ter z ohranjenim delovnim mestom skrbel za trajnost dosežkov tega projekta.

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica bo ob razstavi o Ajdovskem gradcu izvedel še delavnice za turistične vodnike in na Ajdovskem gradcu izvedel tudi javna dogodka, KTRC Radeče pa bo pripravil še promocijski film, oblikoval integralni turistični produkt in izvedel študijsko turo po izbranih posavskih ajdovskih lokacijah.

Vrednost projekta znaša skoraj 190.000 evrov, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa je sofinanciran v višini nekaj manj kot 150.000 evrov.