Občina Gorenja vas - Poljane se je obnove opuščenega kmečkega dvorca iz 17. stoletja na Visokem lotila pred desetletjem. "Maj 2012 je bil mejnik, ko sem tudi sam začel pisati svojo Visoško kroniko," je na današnji novinarski konferenci spomnil župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež.

Foto: Občina Gorenja vas - Poljane/Marko Vogrič
Foto: Občina Gorenja vas - Poljane/Marko Vogrič

V teh desetih letih je občina s pomočjo državnih sredstev prenovila pritličje dvorca, kjer zdaj delujejo poročna dvorana, muzejski prostori in gostinski lokal. Občina se je lotila tudi prenove kleti dvorca, letos pa je s pomočjo državnih sredstev začela še prenovo sosednjega gospodarskega objekta. Trenutno tako potekajo obnova strehe, fasade in stavbnega pohištva.

Obnova je vredna 450.000 evrov, od tega 190.000 evrov prispeva ministrstvo za kulturo.

Foto: Občina Gorenja vas - Poljane/Marko Vogrič
Foto: Občina Gorenja vas - Poljane/Marko Vogrič

V obokanem kletnem prostoru, kjer je bil nekoč hlev, bodo uredili večnamenski prostor, ki bo v večji meri namenjen porokam. S tem bodo znova dopolnili ponudbo, ki jo Visoška domačija že ponuja in ki jo kot upravljavec snuje javni zavod Poljanska dolina, temelji pa tako na Tavčarjevi dediščini kot na dediščini še prejšnje lastnice domačije, družine Kalan.

Dela na gospodarskem poslopju so se začela februarja, končana pa bodo predvidoma do konca poletja. Hkrati si občina že prizadeva za naslednji korak v obnovi in oživitvi domačije. S kardiologinjo Metko Zorc, ki vodi mednarodni center za kardiovaskularne bolezni Medicor, se na občini dogovarjajo, da bi v osrednjem delu objekta uredili rehabilitacijski center za bolnike, ki so bili operirani na srcu ali ožilju.

Po Čadeževih besedah je Metka Zorc povezana z Visoško domačijo, saj je sorodnica Ivana Tavčarja. Leta 2016 je poskrbela tudi za prenovo Tavčarjeve grobnice na Visokem in tamkajšnje kapelice. Poleg tega je bil tudi Tavčarjev sin zdravnik in začetnik interne medicine. Tako se zgodba o medicinskem centru že povezuje s tem prostorom.

Pogovori z Metko Zorc potekajo osem let, zdaj pa je v pripravi dogovor o sodelovanju. Poleg ambulant nameravajo v gospodarskem poslopju urediti sobe, v katerih bi bilo skupaj 50 ležišč in kjer bi lahko bili nastanjeni tako uporabniki medicinskega oziroma rehabilitacijskega centra kot turisti. Občina se za ureditev tega dela objekta poteguje za 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Domačijo je obiskal tudi minister za kulturo Vasko Simoniti in ob tem poudaril, da je bila v zadnjih desetih letih opravljena prenova, ki jo je ves čas podpiralo tudi ministrstvo za kulturo, imenitna in da verjetno upravičuje vse vložke. Poudaril je, da se vsi zavedajo pomena tega območja in dediščine, zato je vsem v veselje in zadovoljstvo, da se ureja.

Foto: Občina Gorenja vas - Poljane
Foto: Občina Gorenja vas - Poljane

Poudaril je še, da ministrstvu ni težko podpreti dobrih projektov, ki dejansko kažejo rezultate. Dodal je, da so se v zadnjih dveh letih osredotočili na javno kulturno infrastrukturo, ki je bila v preteklosti precej zanemarjena, zato več sredstev, tudi evropskih, namenjajo takšnim projektom po celotnem slovenskem prostoru.

Na ministrstvu bodo preučili vlogo Občine Gorenja vas - Poljane za nadaljnji razvoj posestva na Visokem v kulturni, turistični in zdravstveni kompleks. Ob tem minister upa, da bodo tisti, ki sprejemajo odločitve, prepoznali ta koncept kot projekt, ki je vreden pozornosti in nepovratnih sredstev.

Na občini so pripravili tudi vso potrebno dokumentacijo za izgradnjo lesenega pokritega mostu čez Poljansko Soro, ki bi osebnim in dostavnim vozilom ter pešcem omogočil neposredni dostop do visoškega posestva.

Prenovljen Tavčarjev dvorec v Poljanski dolini