V kanalizaciji iz rimskih časov so našli kovinsko sulico. Foto: Marko Kot/Občina Ajdovščina
V kanalizaciji iz rimskih časov so našli kovinsko sulico. Foto: Marko Kot/Občina Ajdovščina

Del te bodo v prihodnje prikazali tudi obiskovalcem, podobno kot nekatere druge ostaline, ki bodo v nasprotju s prvotnimi načrti predstavljene in situ.

Obnovitvena dela na ajdovskem Lavričevem trgu še vedno potekajo, saj so arheološka izkopavanja precej obsežna. Zdaj se arheologi posvečajo obrobju trga, doslej izkopane ostaline pa načrtujejo trajno predstaviti javnosti. Ob ustrezni zaščiti bodo na ogled štiri polja z najbolj ohranjenim osrednjim delom rimske stavbe.

Preberite tudi:

Arheološke izkopanine bodo predstavili v štirih poljih pravokotne oblike, med polji pa so predvidene tri povezave s spodnjega, južnega, na severno stran trga. Pohodni nivo prezentacijskih polj bo dobrega pol metra nižji od nivoja tlakovanja trga, arheološke ostaline bodo dostopne po stopnicah, obiskovalci si bodo lahko podrobneje ogledali tlorisne zasnove vojaškega poveljstva ‒ principija.

Kot pravi konservatorka novogoriške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) Patricija Bratina, bo odprta predstavitev med drugim vključevala osrednji del rimske stavbe s portikom, ki je v času rimske Castre predstavljal monumentalni vhod s stebriščem.

3D-predstavitev rimske kastre
Predstavitev predvideva tudi različne ponazoritve ostalin, vključno z virtualnim 3D-doživetjem rimske kastre. Vsa polja pa bodo ograjena in osvetljena, ograjo bo mogoče odstraniti in v primeru različnih prireditev, namesto nje postaviti kovinsko podkonstrukcijo in nanjo položiti pohodno površino.

Ohranil se je tudi del rimske ceste z vsemi sloji. Foto: Marko Kot/Občina Ajdovščina
Ohranil se je tudi del rimske ceste z vsemi sloji. Foto: Marko Kot/Občina Ajdovščina

Najprej želeli stavbe ponazoriti le s tlakovci
Na ajdovski občini so dolgo razmišljali, kako predstaviti rimske ostaline in obenem zagotoviti prometno pretočnost trga, hkrati pa uresničiti še osnovno vlogo trga kot mesta za srečevanje in druženje. Izbrani projekt ureditve Lavričevega trga arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar ni predvideval predstavitve arheoloških odkritij na samem mestu odkritja ‒ in situ. Predvideval je, da bi bili temelji rimskih stavb nakazani zgolj s tlakovci različnih dimenzij. Ko so nato arheologi našli temelje večjega objekta, ki je po njihovih domnevah ostanek stavbe vojaškega poveljstva, pa so v ZVKD-ju Nova Gorica sklenili, da se razišče celoten trg hkrati, najpomembnejše najdbe pa predstavi na samem trgu.

Sulica v rimski kanalizaciji in rimska cesta z vsemi sloji
Kot rečeno, so v preteklih dneh arheologi našli najzanimivejši primerek doslej ‒ v kanalizaciji iz rimskih časov so našli kovinsko sulico, naleteli pa so tudi primerek rimske ceste z vsemi sloji.
Najdena sulica je iz obdobja pred zgradnjo kastre. Čeprav bi pričakovali, da bo tovrstnih najdb v vojaški utrdbi na pretek, je sulica edina doslej. Redkost najdbe na tem območju preseneča tudi zaradi prepričanja nekaterih zgodovinarjev, da je prav kastra odigrala pomembno vlogo v znameniti bitki ob Mrzli reki, v kateri se je bojevalo na deset tisoče do zob oboroženih vojščakov.

Cesta, dober primer rimske gradnje
Arheologi so našli še dobro ohranjeno cesto, katere presek je po besedah Patricije Bratina dober primer rimske gradnje. Dokumentirali so štiri ravni prodnatih tlakovanj, z vmesnimi peščenimi, gruščnatimi in prodnatimi utrditvami, v skupni debelini do 70 centimetrov. V najstarejši fazi je bila cesta široka 12 metrov, potekala je v smeri vzhod‒zahod, nanjo so naleteli na več mestih, največji del leži na jugovzhodnem delu Lavričevega trga, kjer so bile vidne tudi kolesnice. Tudi del rimske ceste naj bi v prihodnje predstavili obiskovalcem.

Na novogoriški enoti ZVKDS-ja si želijo, da bi se ostaline, tudi tiste, ki so že na ogled obiskovalcem, združili v enotno zgodbo, v katero bi vključili tudi rimski stolp in grajsko dvorišče, rimske terme in muzej v središču mesta, ki prikazuje doslej že najdene rimske ostaline.