Pooblastilo bo začelo veljati 1. januarja 2022, in sicer vse do preklica. Pooblastilo je muzej prejel na podlagi razpisa, na katerem je bil edini prijavitelj.

Foto: Park vojaške zgodovine Pivka
Foto: Park vojaške zgodovine Pivka

Vojaška dediščina, širše dostopna javnosti, je v slovenskih muzejih slabše in zelo razpršeno zastopana, večinoma kot del zgodovinskih ali tehniških zbirk. Področje je specifično in v javnosti vzbuja veliko zanimanje, piše v vladnem sporočilu za javnost.

Ker med državnimi muzeji ni posebej specializiranega za vojaško dediščino, med pooblaščenimi pa je le Kobariški muzej vojaški, vendar ozko usmerjen v obdobje prve svetovne vojne, prednostno Soške fronte, je ministrstvo prepoznalo potrebo po podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev za področje vojaške premične in nesnovne dediščine širšega pomena.

Javna služba vključuje delo z gradivom in predstavljanje dediščine javnosti. Izvajajo jo lahko muzeji, ki imajo ustrezne formalne, finančne, prostorske in kadrovske kapacitete. Ministrstvo je za namen podelitve pooblastila objavilo javni razpis. Nanj se je s popolno vlogo edini prijavil Park vojaške zgodovine Pivka, še piše v sporočilu za javnost.