Grad Cmurek je v lasti države in v upravljanju SVZ-ja Hrastovec, čeprav ta od leta 2004 tam ne opravlja več svoje dejavnosti in si vse od takrat prizadeva, da bi se znebil tega bremena. Foto: MMC RTV SLO
Grad Cmurek je v lasti države in v upravljanju SVZ-ja Hrastovec, čeprav ta od leta 2004 tam ne opravlja več svoje dejavnosti in si vse od takrat prizadeva, da bi se znebil tega bremena. Foto: MMC RTV SLO

Muzeju norosti je SVZ Hrastovec konec januarja odredil izselitev iz prostorov v gradu Cmurek v 30 dneh, torej do konca februarja, a ta poudarja, da izselitev ni mogoča, saj so vsebine, ki jih muzej obravnava, neločljivo povezane s tem gradom.

Sorodna novica Muzej norosti ohranja glas zaprtih v zavodih in bije bitko za grad Cmurek

Na novo ustanovljeni svet SVZ Hrastovec je nato konec marca po poročanju današnje izdaje časopisa Večer odločil, da za tri mesece zadrži preklic soglasja Muzeju norosti za uporabo gradu. "Na zadnji seji, ko se je ustanovil novi svet zavoda, nam je direktorica SVZ Hrastovec predstavila problematiko in zadevo smo pogledali z več strani, tako z naše kot s strani Muzeja norosti. Odločili smo se, da za tri mesece zamrznemo odločitev in vmes poskušamo najti neko rešitev za prostore in dejavnost Muzeja norosti," je potrdil predsednik sveta zavoda Kristjan Ploj.

Muzeju norosti ne nasprotujejo
O možnih rešitvah še ne more govoriti. "Zakonodaja je precej zavezujoča in omejevalna. Stvar vodstva SVZ Hrastovec in Muzeja norosti je, da se dogovorita, kaj je mogoče izvesti. Treba pa se je zavedati, da dejavnost SVZ Hrastovec ni vzdrževanje kulturnih spomenikov, v katerih ne opravlja svoje dejavnosti, za to ne prejema sredstev od države, zato je nujno najti neko rešitev," je dejal.

Sorodna novica "Cmurek je čuden in čudežen kraj, ki ga ni."

V SVZ-ju Hrastovec poudarjajo, da ne nasprotujejo Muzeju norosti. "Predlagamo, da lastnik gradu ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti grad izroči ministrstvu za kulturo, ki je po našem mnenju pristojno za kulturne spomenike. Nato naj se ministrstvo za kulturo in Muzej norosti dogovorita o uporabi, najemu ali nakupu gradu. Mi v SVZ -ju Hrastovec pa se bomo pogovorili z Muzejem norosti o skupnih projektih, ki jih lahko izpeljemo na skupnem področju v skrbi za ljudi z motnjo v duševnem zdravju in duševnem razvoju," so navedli v tem zavodu.

Obstaja potencialni najemnik, ki bi obdržal Muzej v gradu?
Po poročanju Večera je ena od mogočih rešitev tudi sprememba zakonodaje, ki bi omogočila, da pristojno ministrstvo za socialne zadeve odda grad potencialnemu najemniku pod sprejemljivejšimi pogoji, kot je mogoče zdaj. V tujini živeči domačin naj bi bil namreč tako pripravljen vlagati v grad, Muzeju norosti pa še naprej omogočati delovanje v njem.

Grad Cmurek je v lasti države in upravljanju SVZ-ja Hrastovec, čeprav ta od leta 2004 tam ne opravlja več svoje dejavnosti. Od leta 2014 v grajskih prostorih deluje Muzej norosti, ki se ukvarja z raziskovanjem in predstavljanjem zgodovine gradu, v katerem je več desetletij deloval zavod za duševno bolne.