Foto: Primorske novice/Andraž Gombač
Foto: Primorske novice/Andraž Gombač

Monografija Vlaste Beltram na več kot 700 straneh v dveh delih prikazuje dogajanje na Bistriškem, v Brkinih, Vremski dolini ter Čičariji in Malem Krasu, tako z vidika narodnoosvobodilnega kot socialno-revolucionarnega gibanja. Posebno poglavje je namenjeno nasilju med vojno, vključno s 1251 žrtvami. V drugem delu je Beltramova opisala 114 krajev omenjenega območja ter popisala bolj izpostavljene posameznike. Pobudo za izdajo monografije je pred 20 leti dal takratni predsednik domicilnega odbora OF za južnoprimorsko okrožje Danilo Petrinja. Ker gre za obsežno območje, je Beltramova predlagala, "da to razdelimo, kajti za Istro je že bila narejena monografija, ravno tako za Pivško, in da bi pokrili to belo liso, ki je ostala, to je bilo nekdanje brkinsko okrožje".

Avtorica je zbrala vse arhivske podatke ter spominsko gradivo, ki ga je hranil Pokrajinski muzej Koper, najdragocenejši pa je bil stik z ljudmi na terenu. "In sem bila prav presenečena, kaj vse so ljudje znali povedati. Recimo leta 1940, katere družine so živele na vasi, kdo je šel v italijansko vojsko, kdo je bil zaprt pod Italijani, kdo pod Nemci. Pomembno pa je, da smo popisali tudi domača imena, tako da je to zdaj nekje zabeleženo."

Monografijo spremlja bogato slikovno gradivo, med katerimi pomemben del predstavljajo fotografije Dominika Maraža, borca Istrskega odreda, ter Milana Gučka. Knjiga, ki jo je izdal Pokrajinski arhiv Koper, je na voljo v arhivu, v knjigarni Libris ter Muzeju vojaške zgodovine v Pivki.