Prvi veliki projekt, pri katerem je sodeloval Milan Mihelič, je bilo načrtovanje Hale A Gospodarskega razstavišča, ki je bila v svojem času konstrukcijski fenomen. Z impresivnim objektom, ki je bil pbenem odziv na zaistreno tekmovalnost med jugoslovanskimi mesti, je namreč Simčič predstavil lupinasto konstrukcijo, novost v tedanji jugoslovanski gradbeni stroki. Foto: Evidenca
Prvi veliki projekt, pri katerem je sodeloval Milan Mihelič, je bilo načrtovanje Hale A Gospodarskega razstavišča, ki je bila v svojem času konstrukcijski fenomen. Z impresivnim objektom, ki je bil pbenem odziv na zaistreno tekmovalnost med jugoslovanskimi mesti, je namreč Simčič predstavil lupinasto konstrukcijo, novost v tedanji jugoslovanski gradbeni stroki. Foto: Evidenca
Milan Mihelič: Bencinski servis Petrol (1967-1968)
S svojim bencinskim servisom na Tivolski ulici, je Milan Mihelič pokazal, da je tudi pri načrtovanju popolnoma storitvene arhitekture prostor za dodajanje elementov, zaradi katerih konstrukcija postane prava umetnina. Foto: Evidenca

Milan Mihelič, ki je študij arhitekture leta 1954 sklenil z diplomskim delom pod mentorstvom Edvarda Ravnikarja, se je uveljavil konec šestdesetih, še bolj pa v sedemdesetih, ko je s svojo sporočilno učinkovito in konstruktivno prepoznavno (tako Miheličevo arhitekturo označuje Stane Bernik) prikazal stavbarsko umetnost, označeno tudi kot "samosvoje nadaljevanje Ravnikarjeve šole" (Gojko Zupan).
Za Miheličevo arhitekturo je značilno isto, kar lahko rečemo za celotno povojno arhitekturno produkcijo na Slovenskem. Čeprav se je po vojni in ob ustanovitvi socialistične Jugoslavije veliko govorilo o graditvi arhitekture nove socialistične dobe, ki bi poveličevala novo državo in njeno ideologijo, pa se je ta ideološki diktat v praksi uveljavil le zmerno. Malo je bilo dejanske socialistične zaznamovanosti, značilne za urbano krajino držav Varšavskega pakta, in izoblikovala se je arhitektura, v slovenski arhitekturni teoriji označena tudi kot podaljšani funkcionalizem, ki je ostala 'priklopljena' na stilistične in konstrukcijske usmeritve Zahoda.
Navezava na Le Corbusiera in Zahod
Pri tem verjetno ni nepomembna tudi naveza, ki jo je z Zahodom spletla prejšnja generacija arhitektov, katere vodilni predstavnik je Edvard Ravnikar. Ravnikar in še nekaj njegovih sodobnikov se je konec dvajsetih in v tridesetih šolala v pariškem biroju slovitega Le Corbusiera in tam spoznala teorijo moderne arhitekturne forme. Ta je v arhitekturni praksi prevladovala tudi po drugi svetovni vojni, za to pa je možnosti zagotavljalo že samo poudarjanje socialne pravičnosti, vključeno v ustavo nove Jugoslavije.
Ideje socialno angažiranega modernizma, katerega prvi imenitni izraz je bil pri nas dolgo nerazumljeni Bauhaus (naj le navržemo, da sta javnost in stroka edinega slovenskega bauhausovca Avgusta Černigoja ob njegovi vrnitvi v domovino zavrnili), so zdaj postale eden izmed temeljev arhitekture, ki svoje govorice ni bistveno spremenila vse do prihoda postmodernizma v naše krajine. A to se je zgodilo šele v osemdesetih.
Od modernizma do postmodernizma
Miheličeva kariera je zajela celoten razvoj slovenske arhitekture: od zrelega prek visokega modernizma pa vse do postmodernizma, zaznamovanega z razpadom vsake slogovne poenotenosti. Karierna pot Milana Miheliča je zanimiva ravno zaradi arhitektove 'gibkosti' in nenehnega napredovanja. Čeprav si je ugled gradil s svojim visokim modernizmom z močno poudarjeno strukturaliko, se je vklopil tudi v postmoderni tok, ki je kritično pretresal polpretekli modernizem in razširil svoj formalni repertoar. V tem pogledu je zanimiva Miheličeva Mednarodna avtomatska telefonska centrala, ki s premikom poudarka od strukture k plašču že napoveduje prihod postmodernizma v naše kraje, še bolj pa se postmodernistična retorika izrazi v Miheličevih načrtih za novo cerkev v Stožicah in za prizidek k Narodni galeriji.
Polona Balantič


Milan Mihelič je skupaj z Ljubom Humkom še pred diplomo uredil promenado v Mestnem parku v Mariboru. Gre za urbanistično ureditev, ki skuša parkovnemu mikroelementu značaj vtisniti predvsem prek premišljene ureditve tlakovanja, z razporeditvijo zelenih ploskev in uličnega pohištva, ki kljub preprosti zasnovi izkazuje skulpturalnost. Foto: Vanja Skalicky/Arhitekturni vodnik
Bencinski servis Petrol je bil zasnovan kot del celostne urbanistične ureditve severnega vstopa v mestno središče. Armiranobetonska gobasta konstrukcija, ki skoraj spominja na križnorebraste oboke gotske arhitekture, je osrednji element bencinskega servisa, ki se večkrat ponovi. Foto: Anja Planišček/Arhitekturni vodni
Poslovna stavba Konstrukta je dober izkaz modernistične estetike, ki kot estetski element poudarja tudi konstrukcijo stavbe. Mihelič je tako konstrukcijo objekta s plastičnimi elementi na fasadi, kot so vbočene horizontalen preklade in usmerjena okna, plastičnost pa še stopnjuje reliefna obdelava betonske fasade. Foto: Blaž Babnik/Arhitekturni vodnik
Zapoved modernizma, da prikrivanje strukture stavbe pomeni lažnivo arhitekturo, je Mihelič izrazil tudi v dvodelni zasnovi stavbnega volumna, ki ustreza dvojni funkciji stavbe. Ožji del stavbe utreza servisnemu delu, širši pa je tisti, v katerem so nameščeni pisarniški prostori. Foto: Evidenca
S stavbo Mednarodne avtomatske telefonske postaje se je Milan Mihelič hitreje kot večina slovenskih arhitektov priključil arhitekturni sodobnosti zahodnega sveta. Namesto konstrukcije je v tem objektu poudaril valovito oblikovani plašč in ravno s tem poudarjanjem ovoja se je približal praksi Normana Fosterja, ki je to tendenco izrazil v stavbi Willis & Faber v Ipswichu. Foto: Veronika Ule/Arhitekturni vodnik
Mednarodna avtomatska telefonska postaja predstavlja enega najzgodnejših primerov dematerializacije fasade. Gre za začetke tako imenovane prosojne arhtekture, značilne za sodobni čas. Foto: Arhitekturni vodnik
Razstavni paviljon C na Gospodarskem razstavišču pomeni vezni element med halo A in Linhartovo cesto. Objekt velja za najbolj izraziti primer strukturalne arhitekturne rešitve v Jugoslaviji in obenem snovanje reproduktibilne oziroma razraščajoče se arhitekture. Gre namreč za kompleks več poneovljenih elementov, katerih središče je zanimiva gobasta osmerokotna streha. Zato je stavbo zaznamuje zelo zanimiva in izvirna oblikovna sintaksa. Foto: Arhitekturni vodnik
Poslovna stolpnica S2 je eden od ključnih elelemtov širše urbanistične zasnove območja okoli Bavarskega dvora. Nastati bi morala dvojna višinska dominanta - sklop stolpnic S1 in S2 -, a je bil zgrajen le en element, zato Miheličeva zamisel severnih ljubljanskih vrat nikoli ni bila izvršena. Foto: Anja Planišček/Arhitekturni vodni
Milan Mihelič in Ilja Arnautović sta v stolpnicah v Savskem naselju predstavila novi, skoraj revolucionarni tip stanovanja. Gre za tip krožnega stanovanja s sanitarnim jedrom, okoli katerega je speljana krožna pot, ki povezuje stanovanjske prostore. Takšna zasnova daje občutek prostornosti satnovanja in obenem omogoča večjo fleksibilnost v določanju funkcij posameznih prostorov. Foto: Anja Planišček/Arhitekturni vodni
Tudi stanovanjski stolpnici na Kersnikovi ulici v Ljubljani sta primer nove centralne zasnove stanovanjskih enot, obenem pa je njuna postavitev izraz zgoščevanja mestnega središča s stanovanji ob koncu 60. let in s svojo velikostjo uvajata novo prostorsko merilo. Foto: Arhitekturni vodnik
Za veleblagovnico v Osijeku je Milan Mihelič dobil nagrado Prešernovega sklada. To je tudi objekt, s katerim je Mihelič ubranil in še povečal ugled jugoslovanske arhitekture v Evropi. Gre za enega tehnicistično najbolj izpiljenih projektov in obenem za oblikovno izredno zanimiv objekt. Navzoči so zgovorni detajli, kot so zanimivi stebri z mrežastimi kapiteli, ki navidezno držijo členjeni osrednji volumen stavbe. Ta detajl stebrnih jeklenih vilic je bil leta 1968 znakovno upodobljen na plakatu za razstavo Novejša slovenska arhitektura. To je bil tudi detajl, ki je izražal močno Miheličevo senzibilnost v snovanju preciznih arhitektonskih oblik. Foto: Evidenca