Francoski slikarji imajo svojo umetniško ambasado na vinski domačiji Dolfo. Foto: TV Slovenija
Francoski slikarji imajo svojo umetniško ambasado na vinski domačiji Dolfo. Foto: TV Slovenija
Nastala dela 60 umetnikov in umetnic so razstavljena v Vili Vipolže, na ogled bodo vse poletje. Foto: TV Slovenija
Francoski slikar Mariano Angelotti pri delu.
Francoski slikar Mariano Angelotti pri delu. Foto: TV Slovenija
Krog umetnosti je zrasel iz srečanj MMM Art Medane, ki so se začela na vinski domačiji Aleksa Klinca v Medani. Foto: TV Slovenija
Poljski slikarji so ustvarjali na vinski domačiji Nejke in Uroša Klinca, kjer je poljska umetniška ambasada. Foto: TV Slovenija
Kazahstanska umetniška ambasada je na vinski domačiji Alma vista v Vipolžah. Foto: TV Slovenija

Letošnji Art Circle – Krog umetnosti se je začel v nedeljo, 15. aprila, končal pa konec tega tedna z odprtjem razstave del 60 umetnikov iz dvanajstih tujih držav in Slovenije. Devetim umetniškim ambasadam v Brdih in Vipavski dolini (Nemčija, Poljska, Slovaška, Kazahstan, Rusija, Španija, Madžarska, Japonska, Francija) so se pridružile tri nove: pristopila so veleposlaništva Češke, Italije in Hrvaške. "Art Circle rojeva umetnost in umetnine ter trajna prijateljstva. Z nenehnim razvojem in odmevnostjo projekta krepimo tudi promocijo prostora, proizvajalcev vin in umetnikov. Art Circle je sad dolgoletnih prizadevanj organizatorjev. Častitljivo zgodovino dveh desetletij tega umetniškega projekta so pomagali zapisati številna društva in organizacije iz Brd, ki gojijo ljubezen do domačih krajev, umetnosti in kulture," poudarja Etko Tutta, slikar in soorganizator Art Circla, briško-vipavskega Kroga umetnosti.

Osmi Krog umetnosti
KUD Manifest je v sodelovanju z briškimi in vipavskimi vinarji, tujimi veleposlaništvi, občino Brda ter Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda pripravil že osmi Art Circle. Od leta 2011, ko so na pobudo Etka Tutte in Klemna Bruna ter z veliko podporo poljskega častnega konzula Nedjana Brataševca in veleposlaništva Poljske odprli prvo umetniško ambasado na domačiji Uroša in Nejke Klinec v Plešivem, je v Goriških brdih in na Vipavskem torej zraslo ducat umetniških ambasad. Klemen Brun je na vprašanje, kako oziroma kdo izbira umetnike za odmevno in v umetniškem svetu uveljavljeno mednarodno umetniško kolonijo, odgovoril: "Pri izbiri umetnikov je ključno sodelovanje z veleposlaništvi držav, ki jih projekt vključuje. Vsako leto sproti se veleposlaništva povežejo z različnimi kulturnimi institucijami v njihovi državi in pridejo do nabora umetnikov, ki se jih potem povabi na kolonijo."

Najprej MMM Art, zdaj Art Circle
Art Circle/Krog je zrasel iz likovnih srečanj v Goriških brdih – MMM Arta, ki se je začel leta 1997. "Na našo pobudo, pobudo umetnikov iz širše Goriške, je nastala prva likovna kolonija v Brdih, takrat pod okriljem Kulturno umetniškega društva Opoka. Ustvarjali smo v Medani na vinskih domačijah Klinec (Aleks Klinec) in Movia (Aleš Kristančič). Projekt se je razvijal in kmalu smo gostili tudi mednarodne umetnike. Leta 2011 pa se je zgodil prvi Art Circle, zasnovali smo ga v novoustanovljenem Kulturnem umetniškem društvu Manifest, seveda v sodelovanju z briškim kulturnim društvom Opoka. Namen kolonije je bil še tesneje povezovati briške vinarje, ki so podpirali projekt MMM Art, z umetnostjo. Cilj našega projekta pa je ustanavljanje kulturnih in umetniških ambasad pri vinarjih na območju Brd in širšem goriškem prostoru, ki bi pripomogle k razvoju kulturno-umetniškega središča v tem prostoru. Vsaka ambasada zastopa eno državo in z organizacijo različnih umetniških festivalov, srečanj in kolonij, ki potekajo vse leto, bogati kulturno in umetniško dogajanje, poskrbi za promocijo lastne države, Goriških Brd in slovenskih vrhunskih vin v svetu," je razvoj izvirnega mednarodnega umetniškega projekta povzel slikar in soorganizator Art Circla Klemen Brun.

Razstava Art Circla v Vili Vipolže
Dela šestdesetih umetnikov so razstavili v Vili Vipolže, renesančni vili oziroma dvorcu. Gre za edini ohranjeni primer italijanske poznorenesančne, manieristične arhitekture v Sloveniji. Prva omemba stavbe sega že v 12. stoletje, in sicer kot graščina oziroma lovski dvorec. Skozi zgodovino so poslopje na obstoječih temeljih večkrat v celoti prezidali. Vila je bila v posesti Goriških grofov in v upravljanju rodbine Wipelsach, po kateri sta vila in bližnja vas dobili ime Vipolže. Po načrtih neznanega arhitekta so jo prezidali v manierističnem slogu, konec 17. stoletja je dobila vogalne stolpiče in beneško okrasje. Na začetku 20. stoletja je bila v stavbi vojaška bolnišnica. Med drugo svetovno vojno je na ostrešje padla bomba, leta 1948 jo je poškodoval še požar. Po tistem je služila kot gospodarsko poslopje, kmalu pa je bila prepuščena propadanju. Po ustanovitvi občine Brda so pripravili načrte za obnovo, vendar je bila sprva obnovljena le streha. Celovita obnovitvena dela so se začela marca 2013, prenovljen objekt s prostori za prirejanje kongresov, vinsko kletjo in restavracijo ter muzejskim delom je bil odprt leta 2015 in predan v petletni najem Občini Vipolže. Obnovo so financirali z evropskimi sredstvi in denarjem ministrstva za kulturo. Vse do septembra bodo notranjost Vile Vipolže krasila dela umetnikov, ki so letos ustvarjali na Art Circlu.

Kulturni turizem bogati Brda
Tina Novak Samec, direktorica briškega Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport, ki ima sedež v Vili Vipolže, je z odmevnostjo umetniškega projekta Art Circle izjemno zadovoljna: "Zavedamo se, da je poleg bogate kulinarike in vrhunskih vin treba našim turistom ponuditi tisto nekaj več. In to je prav umetnost, je kultura … Naš zavod soorganizira več umetniških projektov v celotnih Brdih, tako da se naši gostje lahko naužijejo tudi duhovne hrane. Kulturni turizem resnično bogati naša Brda. Mednarodno uveljavljeni umetniški projekti, kot je Art Circle, pa so še posebna poslastica na briški turistični torti." Tudi umetniki, ki so letos ustvarjali na dvanajstih umetniških ambasadah v Brdih in na Vipavskem, so veseli takšnih srečanj. Mariano Angelotti, slikar iz Francije: "Gre res za spajanje dveh umetnosti – umetnosti vinarjenja in slikarstva. Tu sem spoznal vrhunske mojstre enologije – tudi oni so umetniki, da znajo narediti takšna vina. In ob tako dobrem vinu ni težko ustvarjati. Navdih je tu, v kozarcu, je v briški naravi, je v ljudeh, ki nas gostijo – in vse to se pozna na naših platnih." Maciej Wlosinski, slikar iz Poljske, ni mogel prehvaliti gostoljubja Bricev: "Poljaki ustvarjamo na naši, poljski umetniški ambasadi, na vinski domačiji Nejke in Uroša Klinca. Res nam omogočata izjemne pogoje za naše delo: od samega ateljeja do domače kulinarike in odličnih vin. In že pogled s Klinčeve domačije na valovanje briških gričev tja proti Furlaniji je izjemen." Leyla Mahat, slikarka iz Kazahstana, je navdušena nad takšnimi likovnimi srečanji, druženji: "Mi umetniki iz Kazahstana gostujemo na naši kazahstanski ambasadi na domačiji Alma Vista v Vipolžah. Pogoji za delo so vrhunski. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da se tudi mi, umetniki, družimo z domačini, da začutimo utrip življenja na tej slovensko-italijanski meji. In da se srečamo z umetniki iz različnih držav. To nas bogati, to nas navdihuje."