Mateja Komel Snoj je zamenjala dolgoletnega ravnatelja NUK-a Lenarta Šetinca. Foto:
Mateja Komel Snoj je zamenjala dolgoletnega ravnatelja NUK-a Lenarta Šetinca. Foto:

Matejo Komel Snoj je na mesto ravnateljice NUK-a, še v času svojega mandata, imenoval nekdanji minister za kulturo Vasko Simoniti. Simoniti je M. Komel Snoj za ravnateljico NUK-a imenoval z odločbo z dne 5. novembra 2008, in sicer s prvim naslednjim dnem po preteku šestdesetih dni od pravnomočnosti odločbe. Zoper odločbo o imenovanju je bila vložena tožba na upravno sodišče, ki pa jo je sodišče zavrnilo s sodbo z dne 22. maja letos.

Mateja Komel Snoj je leta 1991 diplomirala na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za diplomski delo je prejela Prešernovo nagrado. Ima 18 let delovnih izkušenj na področju novinarstva in knjižničarstva. Od leta 1991 do 1996 je bila novinarka in urednica kulturnega uredništva časnika Slovenec, kot literarna kritičarka je sodelovala z revijami Literatura, Sodobnost, Tretji dan in drugimi. Leta 1996 je prevzela vodenje Slovanske knjižnice v Ljubljani.